Mr. R.M. Vermaire

Remco

Partner

Remco Vermaire werkt sinds 2002 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in leasing, financiering, zekerheden en insolventierecht. Hij adviseert directies van ondernemingen, banken en leasemaatschappijen over financiering en zekerheden, met een accent op (pre)faillissementsvraagstukken en (omvangrijke) herstructureringen. Zelf was Remco vele jaren actief als curator en bewindvoerder. Ook was hij enige tijd gedetacheerd bij een grote financiële instelling.

Als advocaat is Remco secuur en nauwgezet. Hij geniet ervan om in juridisch complexe zaken het gelijk aan de kant van de cliënt te krijgen in een onderhandeling of procedure. Daarnaast is hij bedreven in het meedenken over (juridische) oplossingen met een ondernemer, financier of potentiële overnemer.

AANBEVELINGEN

 • Chambers 2020 - Notable practitioner
  Restructuring/Insolvency: administration
  Cliënt feedback: "always well prepared and very well spoken in court."
 • Legal 500 - 2020: Restructuring & Insolvency
  Testimonial: "very practical and hands-on approach"

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Gastdocent Universiteit Utrecht/Utrecht Law College
 • Docent bij de beroepsopleiding advocatuur
 • Lid van de ledenraad van de Coöperatieve Rabobank U.A. (afdeling Utrecht en Omstreken)
 • Lid van de beroepsverenigingen INSOLAD en INSOL Europe
 • Publiceert geregeld in de diverse juridische vakbladen

OPLEIDING

 • Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren, Grotius Academie (2009, cum laude)
 • Specialisatieopleiding Insolventierecht, Grotius Academie (2007, cum laude)
 • Privaatrecht, Universiteit Utrecht (2000, cum laude)
 • HEAO Onroerend goed/makelaardij Groningen (1996)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Remco heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht (Beslag- en executierecht)
 • Financieel recht (Bankrecht)
 • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling)
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Remco Vermaire

Wet Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen door de Tweede Kamer

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) aangenomen. Deze wet maakt het voor ondernemingen die levensvatbaar zijn maar een te hoge schuldenlast hebben mogeli...

Lees meer

ICLG: Corporate Recovery & Insolvency 2018 | Netherlands

Remco Vermaire and Ferdinand Bosvelt wrote the Netherlands chapter of the International Comparative Legal Guide to Corporate Recovery & Insolvency 2018. The chapter covers a broad spectrum of topi...

Lees meer

Bodemrecht vernieuwd

Met ingang van 1 januari 2013 is het bodem(voor)recht van de fiscus (ingrijpend) vernieuwd. De nieuwe regeling (zoals vervat in art. 22bis Invorderingswet 1990 (hierna: IW)) houdt in dat er een meldin...

Lees meer

Wetsvoorstel versterking positie curator

Met het wetsvoorstel versterking positie curator tracht de minister de curator een sterkere positie te geven op het gebied van informatievergaring en fraudesignalering met als doel faillissementsfraud...

Lees meer

Wijn & Stael lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen

Wijn en Stael Advocaten N.V. is geassocieerd lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL). De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen behartigt al 40 jaar de belange...

Lees meer

Vorderingen van leden van een coöperatie: bestaand of toekomstig?

Zijn vorderingen van leden van een coöperatie uit hoofde van ledenleningen en/of participatiereserves toekomstige vorderingen?

In geval van een faillissement van een lid van een coöperatie ...

Lees meer

Doorlevering - nakoming van overeenkomsten tijdens faillissement

Bijdrage voor de bundel Overeenkomsten en insolventie, Kluwer 2012, p. 89-108, waarin wordt ingegaan op de verruiming van de doorleveringsplicht tijdens faillissement. De auteurs achten het wenselijk ...

Lees meer

Showroommodellen vallen niet onder het fiscaal bodem(voor)recht

Goed nieuws voor financieringspartijen met een stil pandrecht op bodemzaken: de Hoge Raad heeft met haar uitspraak van 9 december 2011 een einde gemaakt aan de langlopende discussie over de vraag of e...

Lees meer

Stille verpanding in rekening-courant

Noor Zetteler, Willem Jan van Andel en Remco Vermaire schreven een bijdrage voor de bundel Bancaire zekerheid: liber amicorum Mr. J.H.S.G.K. Timmermans, Kluwer 2010, p. 7-23, waarin wordt ingegaan op ...

Lees meer