Mr. R.M. Vermaire

Remco

Partner

Remco Vermaire werkt sinds 2002 bij Wijn & Stael en is advocaat en partner. Hij adviseert grote financiële instellingen, zoals banken, private geldverstrekkers en leasemaatschappijen, over financiering, zekerheden en leasing. Daarnaast begeleidt hij zowel financiële instellingen als bestuurders van ondernemingen bij (omvangrijke) herstructureringen.

Gedreven advocaat voor ingewikkelde zaken
Remco is een gedreven advocaat die hecht aan een goede samenwerking met de cliënt. Hij werkt secuur en nauwgezet, heeft een schat aan proces- en onderhandelingservaring en behoudt ook in het heetst van de strijd zijn oog voor detail. Hij verdiept zich grondig in de verschillende belangen en weet goed de essentie te vatten. “Ik houd ervan om complexe juridische puzzels op te lossen en daarbij het onderste uit de kan te halen. Het motiveert mij als ik samen met de cliënt een ingewikkelde zaak tot een goed einde breng.”

Ervaring met faillissementen en bancaire zaken
Remco was vele jaren actief als curator en bewindvoerder, en weet daardoor veel van (pre)faillissementsvraagstukken. Hij was enige tijd gedetacheerd bij een grote financiële instelling en heeft specifieke bancaire kennis van CDD-trajecten en fraudezaken.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Gastdocent Universiteit Utrecht/Utrecht Law College
 • Docent bij de beroepsopleiding advocatuur
 • Lid van de beroepsverenigingen INSOLAD en INSOL Europe
 • Publiceert geregeld in de diverse juridische vakbladen

OPLEIDING

 • Specialistenopleiding WHOA - Herstructureringsdeskundige, Universiteit Leiden (2021)
 • Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren, Grotius Academie (2009, cum laude)
 • Specialisatieopleiding Insolventierecht, Grotius Academie (2007, cum laude)
 • Privaatrecht, Universiteit Utrecht (2000, cum laude)
 • HEAO Onroerend goed/makelaardij Groningen (1996)

AANBEVELINGEN

 • Chambers 2021 - Restructuring/Insolvency
 • Chambers 2020 - Notable practitioner Restructuring/Insolvency: administration
  Cliënt feedback: "always well prepared and very well spoken in court."
 • Legal 500 - 2021:Restructuring & Insolvency
  "Remco Vermaire is a top lawyer in his field."
 • Legal 500 - 2020: Restructuring & Insolvency
  Testimonial: "very practical and hands-on approach."


RECHTSGEBIEDENREGISTER

Remco heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Financieel recht (Bankrecht)
 • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Remco Vermaire

Wet Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen door de Tweede Kamer

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') aangenomen. Deze wet maakt het voor ondernemingen die levensvatbaar zijn maar een te hoge schuldenlast hebben mogeli...

Lees meer

ICLG: Corporate Recovery & Insolvency 2018 | Netherlands

Remco Vermaire and Ferdinand Bosvelt wrote the Netherlands chapter of the International Comparative Legal Guide to Corporate Recovery & Insolvency 2018. The chapter covers a broad spectrum of topics r...

Lees meer

Bodemrecht vernieuwd

Met ingang van 1 januari 2013 is het bodem(voor)recht van de fiscus (ingrijpend) vernieuwd. De nieuwe regeling (zoals vervat in art. 22bis Invorderingswet 1990 (hierna: IW)) houdt in dat er een meldin...

Lees meer

Wetsvoorstel versterking positie curator

Met het wetsvoorstel versterking positie curator tracht de minister de curator een sterkere positie te geven op het gebied van informatievergaring en fraudesignalering met als doel faillissementsfraud...

Lees meer

Wijn & Stael lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen

Wijn en Stael Advocaten N.V. is geassocieerd lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL). De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen behartigt al 40 jaar de belang...

Lees meer

Vorderingen van leden van een coöperatie: bestaand of toekomstig?

Zijn vorderingen van leden van een coöperatie uit hoofde van ledenleningen en/of participatiereserves toekomstige vorderingen?

In geval van een faillissement van een lid van een coöperati...

Lees meer

Doorlevering - nakoming van overeenkomsten tijdens faillissement

Bijdrage voor de bundel Overeenkomsten en insolventie, Kluwer 2012, p. 89-108, waarin wordt ingegaan op de verruiming van de doorleveringsplicht tijdens faillissement. De auteurs achten het wenselijk ...

Lees meer

Showroommodellen vallen niet onder het fiscaal bodem(voor)recht

Goed nieuws voor financieringspartijen met een stil pandrecht op bodemzaken: de Hoge Raad heeft met haar uitspraak van 9 december 2011 een einde gemaakt aan de langlopende discussie over de vraag of e...

Lees meer

Stille verpanding in rekening-courant

Noor Zetteler, Willem Jan van Andel en Remco Vermaire schreven een bijdrage voor de bundel Bancaire zekerheid: liber amicorum Mr. J.H.S.G.K. Timmermans, Kluwer 2010, p. 7-23, waarin wordt ingegaan op ...

Lees meer