Mr. dr. M. Mussche

Maarten

Advocaat

Maarten Mussche is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke en contractenrechtelijke geschilbeslechting. Hij treedt op namens bestuurders en commissarissen in aansprakelijkheidsprocedures en adviseert op het terrein van corporate governance. Daarnaast vertegenwoordigt hij aandeelhouders en ondernemingen in conflictsituaties, onder andere in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.

Maarten is een kritische advocaat met een directe stijl van communiceren. Hij streeft niet alleen naar het beste resultaat, maar ook naar een tijd- en kostenefficiënte procesvoering. Door zijn grote parate kennis kan hij snel handelen als dat vereist is.

Maarten is redacteur van het Maandblad voor Ondernemingsrecht en publiceert en doceert regelmatig op het terrein van het ondernemingsrecht. In 2011 is Maarten gepromoveerd op het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Redacteur Maandblad voor Ondernemingsrecht
  • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
  • Lid van de Vereeniging Handelsrecht

OPLEIDING

  • Grotius Onderneming & Aansprakelijkheid (2018)
  • Promotie ‘Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling’, Erasmus Universiteit Rotterdam (2011)
  • Nederlands Recht (bedrijfsrecht, privaatrecht, strafrecht), Rijksuniversiteit Groningen (2006)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Maarten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht (Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen)
  • Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Maarten Mussche

Niet onrechtmatig gehandeld: afwijzing Beklamel-vordering

Maarten Mussche heeft een instemmende annotatie geschreven bij een arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden (JOR 2019/33). Het hof wijst in deze zaak een Beklamel-vordering af, omdat de wederpartij van de...

Lees meer