Mr. dr. M. Mussche

Maarten

Partner

Maarten Mussche (1982) werkt sinds 2019 bij Wijn & Stael en is advocaat en partner. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en adviseert aandeelhouders, bestuurders en ondernemingen in (dreigende) conflictsituaties over besluitvorming en bevoegdheidsverdeling. Maarten heeft ruime ervaring in procedures over zakelijke overeenkomsten, overnamegeschillen, aandeelhoudersconflicten en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Hij procedeert regelmatig in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.

Kritisch en analytisch
Maarten is een kritische advocaat met een goed oordeelsvermogen. Hij brengt kansen en risico’s van een zaak op voorhand nauwkeurig in kaart. Op basis van een zorgvuldige analyse bepaalt hij met zijn opdrachtgever de te volgen (proces)strategie. Maarten combineert juridische creativiteit met een praktische insteek. Hij is inhoudelijk gedegen, scherp van pen en volhardend om een optimaal resultaat te bereiken.

Wetenschappelijke activiteiten
Maarten is in 2011 gepromoveerd op het proefschrift ‘Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling’. Hij is sinds de oprichting van het Maandblad voor Ondernemingsrecht in 2015 lid van de redactie. Daarnaast publiceert hij regelmatig over ondernemingsrechtelijke onderwerpen.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Redacteur van het Maandblad voor Ondernemingsrecht
 • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
 • Lid van de Vereeniging Handelsrecht

OPLEIDING

 • Specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid, Grotius Academie (2018)
 • Proefschrift ‘Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling’, Erasmus Universiteit Rotterdam (2011)
 • Nederlands recht (privaatrecht, bedrijfsrecht en strafrecht), Rijksuniversiteit Groningen (2006)
 • Semesters University of Wisconsin (Madison, USA) en Victoria University (Wellington, Nieuw-Zeeland

CASES

 • Maarten treedt op voor voormalige bestuurders van een groot failliet kinderopvangbedrijf in een enquêteprocedure aangespannen door de curator.
 • Hij procedeert tegen een grote IT-dienstverlener wegens wanprestatie bij de levering van software.
 • Maarten is advocaat van de verkoper van een metaalbewerkingsbedrijf in een geschil over inbreuk op garanties uit de SPA.
 • Hij vertegenwoordigt een Nederlandse onderneming die door een buitenlandse staat is aangesproken tot afgifte van cultureel erfgoed.
 • Maarten staat een grote uitvaartverzekeraar bij in diverse civielrechtelijke procedures.
 • Hij adviseert in een aantal zaken door de Ondernemingskamer benoemde tijdelijke functionarissen.
 • Maarten treedt op namens het bestuur van een gefailleerde carrosseriebouwer tegen een aansprakelijkheidsclaim van de curator.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Maarten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht (Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen)
 • Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Maarten Mussche

De feitelijke beleidsbepaler: with great power comes great responsibility

Rb. Limburg 28 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3797
Een feitelijke beleidsbepaler is in faillissement aansprakelijk jegens de boedel als een statutaire bestuurder. Dat betekent dat hij of zij in ...

Lees meer

Niet onrechtmatig gehandeld: afwijzing Beklamel-vordering

Maarten Mussche heeft een instemmende annotatie geschreven bij een arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden (JOR 2019/33). Het hof wijst in deze zaak een Beklamel-vordering af, omdat de wederpartij van de...

Lees meer