Mr. dr. M. Mussche

Maarten

Senior advocaat

Maarten Mussche is advocaat sinds 2011 en werkt sinds 2019 bij Wijn & Stael. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, in het bijzonder in corporate & commercial litigation. Maarten staat cliënten bij in onder meer aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheidsprocedures van bestuurders en toezichthouders, enquêteprocedures en geschillen over commerciële contracten. Daarnaast adviseert hij cliënten op het terrein van corporate governance.

Kritisch in het belang van de cliënt
Maarten is een kritische advocaat die eraan hecht om zo objectief mogelijk naar een zaak te kijken en de feiten tot in de finesses te begrijpen. Die werkwijze stelt hem in staat om kansen en risico’s goed in kaart te brengen. “Zodra de feiten boven tafel zijn, kunnen de verbanden daartussen worden blootgelegd. Dat helpt om het standpunt van de cliënt op overtuigende wijze over te brengen aan de wederpartij of de rechter. Daarbij zijn vaak niet alleen juridische argumenten van belang, maar ook het verhaal achter een geschil.”

Wetenschappelijke activiteiten
Maarten is in 2011 gepromoveerd op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Hij is redactielid van het Maandblad voor Ondernemingsrecht en publiceert regelmatig over ondernemingsrechtelijke onderwerpen.

Maarten is redacteur van het Maandblad voor Ondernemingsrecht en publiceert en doceert regelmatig op het terrein van het ondernemingsrecht. In 2011 is Maarten gepromoveerd op het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Redacteur van het Maandblad voor Ondernemingsrecht
  • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
  • Lid van de Vereeniging Handelsrecht

OPLEIDING

  • Specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid, Grotius Academie (2018)
  • Proefschrift ‘Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling’, Erasmus Universiteit Rotterdam (2011)
  • Nederlands recht (privaatrecht, bedrijfsrecht en strafrecht), Rijksuniversiteit Groningen (2006)
  • Semesters University of Wisconsin (Madison, USA) en Victoria University (Wellington, Nieuw-Zeeland

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Maarten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht (Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen)
  • Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Maarten Mussche

Niet onrechtmatig gehandeld: afwijzing Beklamel-vordering

Maarten Mussche heeft een instemmende annotatie geschreven bij een arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden (JOR 2019/33). Het hof wijst in deze zaak een Beklamel-vordering af, omdat de wederpartij van de...

Lees meer