Mr. A.M. Mennens

Anne

Advocaat

Anne is gespecialiseerd in financiering, zekerheden en insolventie. Ze adviseert en procedeert over uiteenlopende kwesties die spelen in (het zicht van) faillissement. Daarnaast heeft ze specifieke kennis van herstructureringen. Anne is in staat om complexe materie snel en op een gestructureerde manier te doorgronden. Haar adviezen en processtukken zijn helder en overtuigend. Ze verzorgt regelmatig cursussen en presentaties op het terrein van het (pre-)insolventierecht.

Anne werkte vijf jaar als promovenda en docent aan de Radboud Universiteit. Gedurende die periode werkte zij één dag per week bij een bancaire instelling. Ze schreef een proefschrift over het dwangakkoord buiten surseance en faillissement. Het rechtsvergelijkend onderzoek dat zij in dat kader verrichte, deed zij onder meer bij het Commercial Law Centre van The University of Oxford. Anne presenteerde haar onderzoek op diverse (internationale) wetenschappelijke congressen.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Adjunct-secretaris Commissie Insolventierecht
  • Hoofddocent "CPO-opleiding Insolventierecht voor curatoren"
  • Gastdocent Radboud Universiteit
  • Lid van INSOL Europe
  • Lid van de Vereeniging Handelsrecht
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend Insolventierecht
  • Publiceert in diverse juridische tijdschriften

OPLEIDING

  • Onderzoeksmaster Onderneming en Recht (2013), Radboud Universiteit Nijmegen