Mr. dr. A.M. Mennens

Anne

Advocaat

Anne Mennens is sinds 2019 advocaat bij Wijn & Stael. Ze is gespecialiseerd in financiering, zekerheden & leasing en herstructurering & insolventie. Ze adviseert en procedeert over kwesties die spelen bij (dreigend) faillissement, de beëindiging van kredietrelaties en leasing. In het bijzonder heeft zij ervaring met herstructureringen en de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Sterk in complexe zaken
Anne is een gedreven en betrokken advocaat met een groot analytisch vermogen. Ze is sterk in de juridische techniek en excelleert in complexe zaken. “Wat mij drijft, is kwaliteit: ik houd niet van half werk en losse eindjes. Daarom zorg ik ervoor dat mijn stukken altijd waterdicht zijn en staan als een huis. Graag zoek ik naar creatieve manieren om het standpunt van de cliënt zo helder mogelijk te verwoorden.”

Kennis uit de wetenschap én de praktijk
Anne is gepromoveerd aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit. Ze schreef een proefschrift over het ‘dwangakkoord buiten surseance en faillissement’. Bovendien is ze gedetacheerd geweest bij ING Wholesale Banking Legal en verzorgt ze regelmatig cursussen over (pre-)insolventierecht.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Adjunct-secretaris Commissie Insolventierecht
 • Redacteur Tijdschrift voor Insolventierecht
 • Fellow van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit
 • Lid van INSOL Europe
 • Lid van Vereeniging Handelsrecht
 • Lid van Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend Insolventierecht
 • Lid van de commissie kennisontwikkeling van de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering.

OPLEIDING

 • Onderzoeksmaster Onderneming en Recht (2013), Radboud Universiteit Nijmegen

CASES

 • Anne heeft een grote retailketen begeleid bij de uitvoering van een herstructureringsplan om op die manier een faillissement te voorkomen.
 • Ook heeft ze een bestuurder van een onderneming bijgestaan in een aansprakelijkheidsprocedure die tegen hem was aangespannen naar aanleiding van een herstructurering.
 • Ze heeft voor een leasemaatschappij een opinie opgesteld over de internationaal insolventierechtelijke aspecten van COVID-19-gerelateerde steunfinanciering.
 • Regelmatig adviseert ze over de inhoud en vormgeving van surseance- en faillissementsakkoorden.

Publicaties van Anne Mennens

​Belastingdienst is tijdelijk bereid het ‘dubbel percentage’-vereiste te laten varen in het kader van WHOA-akkoorden

Tijdens de coronacrisis konden ondernemingen gebruik maken van het bijzonder uitstel van betaling van belastingen. Aan dat generieke uitstel is sinds kort een einde gekomen. Sinds 1 oktober 2021 zijn ...

Lees meer

In de wurggreep van de wederpartij

De redding van in de kern levensvatbare ondernemingen die om de een of andere reden in zwaar weer zijn geraakt, is een thema dat al geruime tijd hoog op de (rechts)politieke agenda staat. De coronacri...

Lees meer

Een maand WHOA: vijf uitspraken

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) in werking getreden. Precies een maand na inwerkingtreding zijn vijf rechterlijke beslissingen met betrekking tot de WHOA gepubl...

Lees meer

Proefschrift ‘Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement’

Op 2 september 2020 verdedigde Anne Mennens haar proefschrift 'Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement' aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar proefschrift bespreekt zij de regeling ...

Lees meer

Wet Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen door de Tweede Kamer

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') aangenomen. Deze wet maakt het voor ondernemingen die levensvatbaar zijn maar een te hoge schuldenlast hebben mogeli...

Lees meer

Consultatievoorstel ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een voorontwerp voor een wettelijke regeling gepubliceerd waarin wordt voorgesteld om de bescherming van werknemers bij pre-packs en doorstarts vanuit f...

Lees meer