Mr. J.M. Luijkx

Marina

Advocaat

Marina is gespecialiseerd in financiering en zekerheden. Zij staat haar cliënten onder andere bij in de begeleiding van bijzonder beheer dossiers, herstructureringen en het opstellen van financieringsdocumentatie. Marina heeft specifieke kennis en ervaring in vraagstukken op het grensvlak van vastgoed, financiering en het goederenrecht; zij adviseert en procedeert regelmatig over kwesties ten aanzien van kredietopzeggingen, bankgaranties, (project)financieringen, pand- en hypotheekrechten, retentierechten, beslag en huurbedingen.

Marina is een goede onderhandelaar. Daarnaast heeft zij een zeer scherp oog voor detail wat haar bijzonder goed maakt in het analyseren en optuigen van complexe structuren.

In 2016 is Marina is enkele maanden gedetacheerd geweest bij een bancaire instelling, waardoor zij haar kennis over de bancaire sector verder heeft ontwikkeld.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van Vereniging JIRA (Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten)
  • Bestuurslid van de Opleiding/pleitoefeningen bij de Vereniging De Jonge Balie te Utrecht (2015)

OPLEIDING

  • Grotius Financiering & Zekerheden (2018, cum laude)
  • Nederlands Recht, Privaatrecht en Strafrecht, Universiteit van Amsterdam (2012)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Marina heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Marina Luijkx

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (WHOA): een nieuwe regeling voor het herstructureren van schulden

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft afgelopen week het wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (WHOA) ingediend. De WHOA maakt het voor ondernemingen met een te zware schuldenlast mogelijk o...

Lees meer

De remedies tegen het inroepen van een abstracte bankgarantie

Bankgaranties zijn een gebruikelijk fenomeen bij aanneemovereenkomsten. Wat zijn de mogelijkheden voor de aannemer als de opdrachtgever de bankgarantie onterecht inroept? Wij leggen dit uit aan de han...

Lees meer

Kabinet kondigt wetsvoorstel aan voor het afschaffen van verpandingsverboden

In de rechtspraak verschijnt met enige regelmaat een uitspraak over verpandingsverboden; de vraag of een vordering al dan niet kan worden verpand houdt de juridische praktijk flink bezig. Daar zou in ...

Lees meer

Wanneer is een financier verplicht tot het verstrekken van aanvullende financiering?

Op 15 augustus 2017 heeft het hof Den Haag een relevant arrest gewezen voor de financieringspraktijk. In dit arrest stond de vraag centraal of en, zo ja, wanneer een bank gehouden is aanvullende finan...

Lees meer

Het onderhuurverbod: de positie van de verhuurder jegens de curator

Op 14 maart 2017 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een opvallend arrest gewezen over de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator. De curator had een winkelruimte zonder toestemming van de verhuurde...

Lees meer

Wetsvoorstel versterking positie curator

Met het wetsvoorstel versterking positie curator tracht de minister de curator een sterkere positie te geven op het gebied van informatievergaring en fraudesignalering met als doel faillissementsfraud...

Lees meer

Faillissement vof en vennoten

Sinds 1927 gold als vaste rechtspraak dat het faillissement van een vennootschap onder firma automatisch tot gevolg had dat ook de daarbij betrokken vennoten in staat van faillissement kwamen te verke...

Lees meer

Faillissementsfraude - rol curator in opsporing vergroten

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil faillissementsfraude harder aanpakken. Jaarlijks kost dit schuldeisers zo’n 1,5 miljard euro. Ook de curator zou een actievere rol kunnen spelen, meent ...

Lees meer