Mr. J.M. Luijkx

Marina

Advocaat

Marina Luijkx werkt sinds januari 2013 bij Wijn & Stael als advocaat op het gebied van vooral ondernemingsrecht en insolventierecht. Naast haar studie werkte ze in de financiële administratie, waardoor zij al veel kennis heeft verworven van het reilen en zeilen binnen een onderneming.

Met haar energie, volharding en discipline streeft Marina naar het hoogst haalbare resultaat voor de cliënt. Zij houdt van het juridische graafwerk en heeft een accurate blik, waardoor ze belangrijke details niet uit het oog verliest. Marina is een betrokken advocaat en zet zich met veel enthousiasme in voor haar cliënten.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Bestuurslid van de Opleiding/pleitoefeningen bij de Vereniging De Jonge Balie te Utrecht (2015)
  • Bestuurslid van de Lustrumcommissie bij de Vereniging De Jonge Balie te Utrecht (2016)

OPLEIDING

  • HBO-Rechten incl. doorstroomminor, Hogeschool van Amsterdam (2010, cum laude)
  • Nederlands Recht, Privaatrecht en Strafrecht, Universiteit van Amsterdam (2012)

Publicaties van Marina Luijkx

Kabinet kondigt wetsvoorstel aan voor het afschaffen van verpandingsverboden

In de rechtspraak verschijnt met enige regelmaat een uitspraak over verpandingsverboden; de vraag of een vordering al dan niet kan worden verpand houdt de juridische praktijk flink bezig. Daar zou in ...

Lees meer

Wanneer is een financier verplicht tot het verstrekken van aanvullende financiering?

Op 15 augustus 2017 heeft het hof Den Haag een relevant arrest gewezen voor de financieringspraktijk. In dit arrest stond de vraag centraal of en, zo ja, wanneer een bank gehouden is aanvullende finan...

Lees meer

Het onderhuurverbod: de positie van de verhuurder jegens de curator

Op 14 maart 2017 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een opvallend arrest gewezen over de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator. De curator had een winkelruimte zonder toestemming van de verhuurde...

Lees meer

Wetsvoorstel versterking positie curator

Met het wetsvoorstel versterking positie curator tracht de minister de curator een sterkere positie te geven op het gebied van informatievergaring en fraudesignalering met als doel faillissementsfraud...

Lees meer

Faillissement vof en vennoten

Sinds 1927 gold als vaste rechtspraak dat het faillissement van een vennootschap onder firma automatisch tot gevolg had dat ook de daarbij betrokken vennoten in staat van faillissement kwamen te verke...

Lees meer

Faillissementsfraude - rol curator in opsporing vergroten

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil faillissementsfraude harder aanpakken. Jaarlijks kost dit schuldeisers zo’n 1,5 miljard euro. Ook de curator zou een actievere rol kunnen spelen, meent ...

Lees meer