Mr. I.C. Lok

Inge

Advocaat

Inge Lok werkt sinds 2015 bij Wijn & Stael als advocaat op het gebied van het insolventierecht en het ondernemingsrecht. De overlap tussen deze rechtsgebieden zorgt voor een dynamische praktijk die goed bij haar past. De rechtbank stelt Inge geregeld aan als curator in faillissementen. Inge is een nieuwsgierig en energiek persoon, beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen en laat zich graag uitdagen. Ze houdt van de interactie met cliënten en helpt hen graag om hun belang juridisch te verwoorden.

Tijdens haar studie was Inge vrijwilliger bij de Strafrechtswinkel Amsterdam en werkte zij als juridisch secretaresse bij een advocatenkantoor.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Penningmeester van Vereniging JIRA (Jonge Insolventierecht Advocaten)

OPLEIDING

  • Nederlands Recht, Privaatrecht en Strafrecht, Universiteit van Amsterdam (2014)
  • CPO Insolventierecht voor curatoren (2020, cum laude)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Inge heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling)
  • Ondernemingsrecht (Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Inge Lok

De curator en het belang van (de aandeelhouder van) de failliete (rechts)persoon

Ferdinand Bosvelt en Inge Lok lichten toe hoe en binnen welk normenkader het belang van de gefailleerde een rol speelt. Om de belangen van de gefailleerde in faillissement beter te duiden, wordt de ve...

Lees meer

Pandexecutie van aandelen

Een schuldenaar die houder is van aandelen in een bv kan ten behoeve van een schuldeiser een pandrecht vestigen op zijn aandelen tot zekerheid van nakoming voor hetgeen hij aan zijn schuldeiser versch...

Lees meer

Energielabel

Per 1 januari 2015 is het gewijzigde Besluit energieprestatie gebouwen in werking getreden. In dit besluit is de verplichting tot het verstrekken van een energielabel geregeld. Met de aanpassingen in ...

Lees meer