Mr. L.P. Kruidenier

Leendert

Partner

Leendert Kruidenier werkt sinds 1991 bij Wijn & Stael. Hij is gespecialiseerd in het ondernemings- en het arbeidsrecht. Daarbinnen houdt hij zich vooral bezig met herstructurering, geschillen en conflictbemiddeling, in- en outsourcing en ontslagrecht, variërend van individuele ontslagzaken tot (grote en complexe) reorganisaties. Leendert heeft een gecombineerde advies- en procespraktijk. Hij treedt veel op voor middelgrote en grote ondernemingen, bestuurders, commissarissen en hoger management.

Leendert is een doortastende en handige advocaat. Hij wordt geprezen om zijn grote gedrevenheid en sterk strategisch inzicht. Iemand die snel complexe vraagstukken doorgrondt en vervolgens naar een concrete oplossing toewerkt. Hij werkt nauw samen met zijn cliënten en staat pal voor hun belangen. Cliënten waarderen Leendert om zijn duidelijkheid en scherpzinnigheid.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de UOS (Utrechtse Ondernemers Sociëteit)
  • Lid van de VAAA (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam)
  • Lid van de VAAN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland)
  • Lid van de VAAMN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland)

OPLEIDING

  • Specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden, Grotius Academie
  • Institut Universitair d'Etudes Européennes, Genève (1990)
  • Burgerlijk Recht, Rijksuniversiteit Groningen (1989)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Leendert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht (Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap)
  • Ondernemingsrecht (Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.