Mr. A.A. Hyder

Abbas Ali

Advocaat

Abbas Ali Hyder is gespecialiseerd in het begeleiden van overnames en fusies, vennootschappelijke (her-)structureringen, joint ventures, het opstellen van commerciële contracten en het adviseren over het Nederlandse vennootschapsrecht in het algemeen. Daarnaast adviseert Abbas over privacy aspecten bij fusies & overnames.

Abbas is sinds januari 2018 als advocaat verbonden aan Wijn & Stael.Voor zijn komst naar Wijn& Stael werkte Abbas een aantal jaar als M&A advocaat bij CMS in Amsterdam. Met zijn ervaring kan hij goed inschatten hoe overnametrajecten verlopen en aan welk juridisch advies en begeleiding cliënten behoefte hebben.

Cliënten omschrijven Abbas als een betrokken en doortastende advocaat. Hij is pragmatisch en resultaatgericht en gaat ver om de belangen van zijn cliënten optimaal te dienen.

Abbas voltooide de master privaatrechtelijke rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam in 2012.

OPLEIDING

  • Master Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam (2012)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Abbas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht (Fusies en overnames)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Abbas Ali Hyder

Europese Hof van Justitie zet streep door EU-VS Privacy Shield

Doorgifte persoonsgegevens naar derde land Op grond van de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) mag de doorgifte van persoonsgegevens naar een ‘derde’ land (een land buiten de Europese Uni...

Lees meer

Cases van Abbas Ali Hyder

Recente transacties M&A

Lees meer