Mr. M. Faber

Maaike

Advocaat

Maaike Faber werkt sinds 2015 bij Wijn & Stael Advocaten. Zij adviseert werkgevers en werknemers over arbeidsrecht, onder meer over ontslagprocedures, reorganisaties, medezeggenschap en fusies en overnames. Daarnaast heeft ze ervaring met werkgeversaansprakelijkheid en met de benoeming en het ontslag van statutair bestuurders.

Voordat Maaike in dienst trad bij Wijn & Stael werkte ze zes jaar bij De Brauw Blackstone Westbroek. Ook was ze ruim een halfjaar gedetacheerd op het hoofdkantoor van Shell als legal counsel. Hierdoor heeft zij feeling met het bedrijfsleven en kan zij goed inschatten aan welk juridisch advies cliënten behoefte hebben.

Cliënten omschrijven Maaike als een energieke, betrokken en doortastende advocaat, die ver gaat om de belangen van haar cliënt te verdedigen. Zij is juridisch zeer accuraat en weet snel door te dringen tot de kern van de zaak. Maaike streeft naar een minnelijke oplossing, maar schuwt ook de confrontatie niet. In elk geval is ze altijd op zoek naar het hoogst haalbare resultaat voor de cliënt.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

OPLEIDING

  • Postacademische leergang arbeidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam (2014)
  • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen (2009)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Maaike heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht (Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap, Pensioenen)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Maaike Faber

Arbeidsrechtelijke vraagstukken tijdens de coronacrisis

3 april 2020 door Maaike Faber In deze coronacrisis draaien veel bedrijven op halve kracht, of ze zijn noodgedwongen volledig gesloten. De gevolgen zijn ingrijpend en leveren diverse actuele arbeidsre...

Lees meer

Mogen werkgevers zomaar een all-in salaris betalen?

Naast werkgevers die het vakantiegeld van hun werknemers jaarlijks uitkeren en hun werknemers doorbetalen tijdens opgenomen vakantiedagen, zijn er ook werkgevers die hun werknemers een zogeheten all-i...

Lees meer

​Onder welke omstandigheden mag de werkgever een all-in salaris betalen?

Onder welke omstandigheden mag de werkgever een all-in salaris betalen? Arbeidsrecht advocaat Maaike Faber schreef hierover een noot bij JAR 2019/82. Lees de noot hier.

23-4-2019
...

Lees meer

De vijf meest opmerkelijke, bizarre en spraakmakende ontslagzaken uit 2018

In de arbeidsrechtelijke jurisprudentie van 2018 vinden we een hoop opmerkelijke ontslagzaken terug. Wijn & Stael advocaat Maaike Faber blikte terug op het afgelopen jaar en stelde een top 5 van d...

Lees meer

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen

Iedere werknemer heeft, indien hij ten minste 24 maanden in dienst is geweest, bij ontslag recht op de transitievergoeding. Dit is alleen anders indien het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaa...

Lees meer

Ernstige gedraging toch geen reden voor ontslag op staande voet

Als gevolg van een te hoge werkdruk voerde een bejaardenverzorgster niet al haar taken uit. Waarom dit toch geen dringende reden was tot ontslag op staande voet, is te lezen in het blog dat Maaike Fab...

Lees meer

Verstoring van de 'babybubbel' is uit den boze

Werkneemsters met bevallingsverlof hebben recht op een 'babybubbel' en de werkgever mag deze onder geen beding verstoren. Een kersverse moeder uitnodigen voor een gesprek waarin haar ontslag wordt aan...

Lees meer

Het recht van de werknemer op een schone lei

Heeft de werknemer, na een lange tijd van goed gedrag, recht op een schone lei? Lees de nieuwste blog van Maaike Faber. 
...

Lees meer

Nieuwe kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt

Gisteren hebben de VVD, CDA, D66 en de CU het regeerakkoord 2017 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het nieuwe kabinet van plan is een aantal grote veranderingen door te voeren in het arbeidsrecht. De ...

Lees meer

Wat te doen met het pensioenontslagbeding?

Sinds 1 juli 2015 bepaalt artikel 7:669 lid 4 BW dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De werkgever heeft hiervoor g...

Lees meer

Non-activiteit onder de WNT: prevaleert de letter of de geest?

Een werkgever die valt onder de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en zijn topfunctionaris mogen geen ontslagvergoeding overeenkomen d...

Lees meer

Hoge Raad: OR heeft wél adviesrecht bij doorstart

De Hoge Raad heeft op 2 juni 2017 geoordeeld dat de rechten van de ondernemingsraad (de OR) ook gelden in een faillissementssituatie. Daarmee heeft de Hoge Raad een streep gehaald door een eerdere, an...

Lees meer

Geslaagd seminar "Hoe ver reikt het gezag van de werkgever?"

Op 8 en 13 juni jl. vond het seminar Actualiteiten arbeidsrecht plaats in de Utrechtse Stadsschouwburg, verzorgd door arbeidsrechtspecialisten Maaike Faber, Joyce Snijder en Else Loes Pasma. Hoofdthem...

Lees meer

Hoge Raad: Allocatiefunctie is géén vereiste voor uitzendovereenkomst

Eindelijk heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over dé vraag die heel payrollend Nederland bezighield: is voor het sluiten van een uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW nu wel of niet vereist dat...

Lees meer

Werknemers en faillissement

Advocaat en vaak benoemd curator mr. Ferdinand Bosvelt en arbeidsrechtadvocaat mr. Maaike Faber van Wijn & Stael Advocaten leggen in het blog van De Rijdende Rechter uit wat werknemers kunnen verw...

Lees meer

Wet Huis voor klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de ‘Wet Huis voor klokkenluiders’ in werking getreden. Deze wet heeft als doel de mogelijkheden tot het melden van vermoedens van misstanden met een maatschappelijk belang door werkn...

Lees meer

Opzegging tegen latere leeftijd dan AOW-leeftijd

Maaike Faber annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JAR (2016/98), Voorzieningsrechter Kantonrechter Rechtbank Amsterdam, 24-03-2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 (annotatie).

Opzegging te...

Lees meer

Eerste ervaringen met de WWZ

Op 2 maart 2016 heeft de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over de Wet Werk en Zekerheid (de WWZ). Tijdens dit gesprek hebben verscheidene deskundigen verslag gedaan van hun eerste ervaringe...

Lees meer

Fundis participeert niet in het Langeland Ziekenhuis

Maaike Faber annoteerde samen met een mede-auteur een uitspraak in Ondernemingsrecht 2015/24, ECLI:NL:GHAMS:2014:556. De OK oordeelt dat Fundis bij een afweging van de betrokken belangen niet in redel...

Lees meer