Mr. R.E. de Groot

Renske

Senior advocaat

Renske de Groot werkt sinds 2015 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in financiering & zekerheden en privacyrecht. Ze procedeert veel over bancaire vraagstukken en begeleidt cliënten bij dossiers op het gebied van Bijzonder Beheer, Wwft, Financial Economic Crime en bancaire zorgplichten. Bovendien adviseert ze regelmatig over privacyvraagstukken.

Eerlijk, betrokken en resultaatgericht
Renske is een scherpe jurist die zaken tot op de bodem uitzoekt. Ze is integer, persoonlijk betrokken en betrouwbaar, en hecht aan een goede samenwerking met de cliënt. “Ik vind het belangrijk om heldere adviezen te geven en afspraken op tijd na te komen. Ook houd ik ervan om per zaak de beste strategie te bepalen, zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Daarbij ga ik altijd voor het beste resultaat.”

Excellent in complexe zaken
Renske excelleert in complexe zaken vanwege haar analytisch vermogen, haar scherpe pen en haar ‘fingerspitzengefühl’ om in de rechtszaal de juiste snaar te raken. Daarnaast publiceerde ze een boek over de spoedvoorziening van artikel 223 Rv., waarin ze ingaat op de mogelijkheden van de 223-voorziening als alternatief voor een kort geding.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Redactielid BalieBulletin Midden-Nederland
  • Lid van de Vereniging JIRA (Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten)
  • Lid van de VJP (Vereniging Jonge Procesadvocaten)
  • Lid van de Buitenlandreiscommissie van de Jonge Balie Midden-Nederland (2017)
  • Lid van de Plaatselijke Pleitwedstrijden Commissie van de Jonge Balie Midden-Nederland (2016)

OPLEIDING

  • Nederlands Recht, Privaatrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2015)
  • Specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden, Grotius Academie, (2021, cum laude)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Renske heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Privacyrecht
  • Financieel Recht (Bankrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Renske de Groot

Kritiek op de Uitvoeringswet AVG – boetes door de AP

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (de "AVG") in werking getreden. De AVG bevat veel open begripsbepalingen en normen. Organisaties moeten zelf een invulling aan deze open b...

Lees meer

De basisbeginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Vogelvlucht gaven onze advocaten Joyce Snijder en Renske de Groot een beknopt overzicht van de top 5 aan veranderingen die de Algemene Verordening Geg...

Lees meer

​De Algemene Verordening Gegevensbescherming in vogelvlucht

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") in werking. Gebrek aan vertrouwen in de verouderde bestaande wetgeving voor gegevensbescherming en de verschillende beschermin...

Lees meer