De wereld van het vastgoedrecht, bouwrecht en huurrecht is dynamisch en juridische veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. Na de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de nieuwe Omgevingswet zich alweer aangekondigd. Daarnaast is er een nieuwe Aanbestedingswet gekomen, werd het huurrecht versoepeld en is de Woningwet gewijzigd, met gevolgen voor corporaties. Kortom, ontwikkelingen die op de voet gevolgd dienen te worden. Bij Wijn & Stael staan wij onze cliënten bij met deze ontwikkelingen, complexe vraagstukken en uitdagingen. We kennen de vastgoedmarkt, haar spelers en haar mensen. Snel schakelen is hierbij van groot belang. Dat doet u het gemakkelijkst met een juridische partner die zich thuis voelt in de markt.


De advocaten van Wijn & Stael adviseren en begeleiden beleggers, ontwikkelaars, aannemers, overheden, woningcorporaties en zorginstellingen bij diverse kwesties. Zij hebben ook ervaring en affiniteit met de politiek-bestuurlijke omgeving, die om een specifieke aanpak vraagt. Of het nu bestuursrechtelijke of civielrechtelijke kwesties zijn (adviseren en procederen op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, huur, koop, zakelijke rechten, bouw, schadevergoeding, aanbesteding); de advocaten van Wijn & Stael staan u graag bij.

Cases Vastgoedrecht & Overheid

Cases Vastgoedrecht & Overheid

Ontwikkelingscombinatie Oudenrijn Wij adviseerden Ontwikkelingscombinatie Oudenrijn (een samenwerking tussen Van Beek & Partners Vastgoedbeleggingen, Veluwezoom Verkerk Vastgoedontwikkeling en DSO...

Lees meer