De vastgoedadvocaten van Wijn & Stael zijn gespecialiseerd in huurrecht, koop, vraagstukken over verjaring, erfdienstbaarheden, rechten van erfpacht en opstal, noodwegen, bouw & aanbestedingsrecht en het omgevingsrecht/bestuursrecht. Wij hebben veel ervaring in nieuw-, verbouw- en herontwikkelingsprojecten, waarbij wij het hele juridische traject begeleiden vanaf de bestemmingswijziging/vergunningsaanvragen tot aan de (turnkey) oplevering, al dan niet in combinatie met verkoop en/of verhuur. Onze vastgoedadvocaten zijn expert in het opstellen van de benodigde bouw-,koop-,huur-, of samenwerkingscontracten en als het nodig is schuwen we een gerechtelijke procedure niet. We hebben uitstekende expertise in het procederen bij de civiele rechter, maar ook bij de bestuursrechter.


Specifieke ervaring hebben we in vraagstukken op het grensvlak van het publiek- en privaatrecht, zoals het contracteren met de overheid. Daarnaast zijn we regelmatig betrokken bij asbestzaken, onder meer in het kader van de gebrekenregeling bij huurovereenkomsten en bij non-conformiteitsdiscussies bij koop. Ook zijn we goed thuis in het architectenrecht. We werken veel met de in de vastgoedbranche gebruikte standaarden zoals de ROZ-modellen, DNR 2011, UAV 2012, UAV GC 2005 en RAW bestekken.

De vastgoedadvocaten van Wijn & Stael adviseren en begeleiden tevens bij vastgoedtransacties.

Onze gespecialiseerde omgevingsrecht advocaten hebben veel ervaring in en affiniteit met de politiek-bestuurlijke omgeving. We adviseren en procederen over uiteenlopende vraagstukken, zoals bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, handhaving, onrechtmatig overheidshandelen. Onze advocaten verzorgen regelmatig seminars over de nieuwe Omgevingswet en alle mogelijke veranderingen die deze wet met zich zal brengen.


Omgevingswet 2021: Veel gestelde vragen & Kennisbank

Lees meer

Cases Vastgoed & Overheid

Cases Vastgoed & Overheid

Lees meer