Ze komen steeds vaker voor: geschillen tussen aandeelhouders, (post)closinggeschillen en claims van beleggers. Krijgt u daarmee te maken? Onze advocaten kunnen heel goed uit de voeten met complexe en omvangrijke aansprakelijkheidsprocedures tegen bestuurders- en commissarissen. Wij treden op voor ondernemingen, instellingen en curatoren die (voormalige) bestuurders en toezichthouders aanspreken wegens onbehoorlijke taakvervulling. Andersom kunnen we u als bestuurder of toezichthouder bijstaan als u aansprakelijk wordt gesteld of als u voor een lastige afweging staat.

De advocaten van Wijn & Stael zijn zowel bekend met kwesties rondom de Wet op het financieel toezicht (Wft) als rondom schending van de bijzondere zorgplicht door financiële instellingen en adviseurs. De advocaten van Wijn & Stael kennen daarin beide kanten van het verhaal: we staan zowel financiële instellingen bij als gedupeerde beleggers. Ook hebben we ruime ervaring met groepsacties (‘class actions’) voor grote groepen gedupeerden tegen financiële instellingen, beursfondsen en toezichthouders. Datzelfde geldt voor het treffen van collectieve schikkingen (onder meer op grond van de Wet collectieve afwikkeling massaschade).

Ook indien u een geschil heeft over een jaarrekening of over de werkzaamheden van een accountant, kunnen de advocaten van Wijn & Stael uw belangen behartigen. Zij weten de weg naar de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Cases Corporate & Financial litigation

Cases Corporate & Financial Litigation

Lees meer