Litigation bij Wijn & Stael
Elke onderneming kan te maken krijgen met geschillen. Dat kunnen geschillen zijn met stakeholders, zoals bestuurders, aandeelhouders of commissarissen. Of geschillen met andere marktpartijen, zoals leveranciers, accountants of curatoren. Ook kan er een financieel geschil ontstaan met bijvoorbeeld een bank, financieel dienstverlener of toezichthouder. In al die gevallen is juridische bijstand vaak onontbeerlijk. Daarvoor kunt u terecht bij de litigation-advocaten van Wijn & Stael. Zij zijn gespecialiseerd in corporate-, commercial- en financial litigation.

Juridische expertise bij ondernemingsrechtelijke geschillen
De advocaten van onze sectie Litigation beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van bancaire geschillen, aandeelhoudersgeschillen en aansprakelijkheid van onder meer bestuurders, toezichthouders en beroepsbeoefenaren zoals accountants en advocaten. Zij excelleren in complexe zaken, zowel nationaal als internationaal. Ook staan ze regelmatig curatoren of bestuurders bij in faillissementszaken en treden ze veelvuldig op bij leveringsgeschillen en contractuele geschillen. Daarnaast hebben ze veel ervaring met fraudeprocedures en vraagstukken rond Customer Due Diligence (CDD).

Strategisch en cijfermatig inzicht
Onze advocaten onderscheiden zich door hun strategische aanpak van elke zaak. Aan de hand van cijfermatige analyses en haarbaarheidsonderzoeken maken zij een gedegen inschatting van uw proceskansen. Op grond daarvan bepalen zij samen met u de volgende stappen. Daarbij behoren, naast rechtelijke procedures, ook mediation of andere alternatieve manieren van geschillenbeslechting tot de mogelijkheden. Is een procedure toch de beste optie voor u? Dan vertegenwoordigen zij u met verve bij de civiele rechter, in een kort geding, bij de Accountantskamer of in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer.

Accountancy(tucht)recht
Ons team procedeert regelmatig over accountancy(tucht)recht bij de Accountantskamer, het CBb en de civiele rechter over de controle van jaarrekeningen. Ook treden wij regelmatig op in tuchtrechtelijke procedures tegen accountants ten aanzien van forensische/persoonsgebonden onderzoeken.

Binnen de litigation-praktijk van Wijn & Stael kennen we de volgende verdeling:

  • Commercial litigation
    Commercial Litigation is het procederen en adviseren over geschillen op het gebied van een contractuele relatie tussen professionele partijen. Klik hier voor meer informatie over onze Commercial Litigation praktijk en een overzicht van onze Commercial Litigation advocaten.
  • Corporate litigation
    Corporate Litigation is het procederen en adviseren over geschillen binnen een rechtspersoon of personenvennootschap. Klik hier voor meer informatie over onze Corporate Litigation praktijk en een overzicht van onze Corporate Litigation advocaten.
  • Financial litigation
    Financial Litigation is het procederen en adviseren over geschillen op het gebied van financiering en zekerheden. Klik hier voor meer informatie over onze Corporate Litigation praktijk en een overzicht van onze Corporate Litigation advocaten.

Lees meer over de cases die onze sectie Litigation heeft behandeld.

Meer weten?
Maak hieronder kennis met onze advocaten en neem contact op voor een afspraak of meer informatie.

Legal500-Chamberss.png#asset:9299


Cases Litigation

Cases Litigation

Lees meer