Corporate & Financial Litigation bij Wijn & Stael
Bij elke onderneming kan een moment ontstaan dat de belangen en doelstellingen van de verschillende stakeholders, zoals het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouders, niet meer overeenkomen. Of dat een gezamenlijke strategie niet vastgesteld kan worden of niet uit te voeren is. Leidt dit tot een conflict, dan is juridische bijstand vaak onontbeerlijk. In dat geval kunt u terecht bij de advocaten Corporate & Financial Litigation van Wijn & Stael.

Juridische expertise bij ondernemingsrechtelijke geschillen
De advocaten van de sectie Corporate & Financial Litigation beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van overnamegeschillen, aandeelhoudersgeschillen en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Zij excelleren in complexe zaken, zowel nationaal als internationaal. Zij verdiepen zich grondig in uw onderneming en proberen waar mogelijk een procedure te voorkomen. Is een procedure de beste optie voor u, dan vertegenwoordigen zij u met verve bij de civiele rechter, in een kort geding of in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer.

Succesvol in financiële geschillen, class actions en collectieve schikkingen
Onze advocaten expertise in financiële geschillen over bijvoorbeeld de schending van de bijzondere zorgplicht en de Wet op het financieel toezicht. Daarbij staan ze zowel financiële instellingen bij als gedupeerde beleggers. Meermaals hebben onze advocaten voor groepen beleggers succesvolle class actions gevoerd over de aansprakelijkheid van financiële instellingen en beursfondsen. Dankzij de niet aflatende vasthoudendheid van onze advocaten hebben deze groepsacties vaak tot goede – en soms ongekende – schikkingen geleid.

Sterk in het procesrecht en financieel rechtelijke zaken
De advocaten Corporate & Financial Litigation van Wijn & Stael staan bekend om hun brede expertise in onder andere het burgerlijk procesrecht, het enquêterecht en het internationaal privaatrecht (IPR). U kunt onder meer op hen rekenen bij:

  • enquêteprocedures
  • collectieve schikkingen in het kader van de Wet collectieve afwikkeling massaschade
  • geschillen over jaarrekeningen of over de werkzaamheden van accountants bij de Accountantskamer of het College van Beroep voor het bedrijfsleven
  • uitstotings- en uittredingsprocedures tussen aandeelhouders
  • aansprakelijkheidsprocedures tegen bestuurders, toezichthouders of commissarissen
  • collectieve acties of massaclaims van gedupeerde aandeelhouders, beleggers of consumenten
  • procedures op het gebied van misleidende informatie
  • geschillen over corporate governance
  • claims onder garanties en vrijwaringen en andere post-closinggeschillen

Lees meer over de cases die onze sectie Corporate & Financial Litigation heeft behandeld.

Heeft u een excellente advocaat nodig?
Maak hieronder kennis met onze advocaten en neem contact op voor een afspraak of meer informatie.

Cases Corporate & Financial litigation

Cases Corporate & Financial Litigation

Lees meer