Overweegt u een cassatieberoep of heeft uw wederpartij daartoe besloten? Dan heeft u een advocaat bij de Hoge Raad nodig. Wijn & Stael is één van de weinige kantoren met een cassatiesectie in het arrondissement Midden-Nederland. Wij behandelen cassatiezaken op het gehele terrein van het burgerlijk recht, met een bijzondere focus  op insolventierecht, financiering, zekerheden en leasingcorporate en financial litigation en contractenrecht, met inbegrip van het arbeidsrecht.

Heeft een cassatieberoep kans van slagen, is het zinvol of opportuun? Die vragen kunnen wij helpen beantwoorden door u een goed onderbouwd cassatieadvies te geven. Bij een positief advies stellen wij voor u cassatieberoep in. Mocht u de zaak in hoger beroep hebben gewonnen en gaat uw wederpartij in cassatie, dan kunnen wij namens u verweer voeren. Sinds 1 juli 2012 is het mogelijk dat een rechter tijdens de loop van een procedure prejudiciële vragen aan de Hoge Raad stelt. Ook tijdens een dergelijke prejudiciële procedure staan onze advocaten van de sectie civiele cassatie u graag terzijde.


Publicaties over Civiele cassatie

Hoge Raad over ontbindingsprocedures onder de Wwz

Op 16 februari 2018 wees de Hoge Raad twee arresten waarin hij antwoord geeft op een aantal vragen in de praktijk over de ontbindingsprocedure onder de Wwz (zie ECLI:NL:HR:2018:182 en ECLI:NL:HR:2018:...

Lees meer

Voorzieningen bij herstel van de arbeidsovereenkomst

Onder de Wwz is het mogelijk om van iedere ontbindingsbeschikking van de kantonrechter in hoger beroep en cassatie te komen. Een hoger beroep of cassatieberoep schorst de tenuitvoerlegging van de ontb...

Lees meer

Aansprakelijkheid van de doorlener voor ondergeschikten

Op 14 juli jl. heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de aansprakelijkheid van een doorlener voor schade die is veroorzaakt door een ondergeschikte (zie HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345 (JMV/...

Lees meer

Bevoegdheden van de openbaar pandhouder op vorderingen

Een pandhouder heeft het recht van parate executie. Dit betekent dat de pandhouder - zonder tussenkomst van de rechter - het pandrecht kan uitwinnen en zich kan verhalen op de opbrengst op het moment ...

Lees meer

De eigen(aardige) procesbevoegdheid van de minderjarige

Ewout Jansen heeft een artikel geschreven in het NJB over de zelfstandig procesbevoegdheid van minderjarigen in het civiele recht. In dit complexe stelsel hebben talloze uitzonderingen de hoofdregel v...

Lees meer

ABN AMRO schond zorgplicht

Op 27 november 2015 heeft de Hoge Raad het tussentijds cassatieberoep van ABN AMRO Bank verworpen in een procedure tussen de bank en de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerde Beleggers Van den Berg....

Lees meer