De impact van de WHOA voor de (bank)garantiepraktijk

Aangemaakt: 20 april 2021

De impact van de WHOA voor de (bank)garantiepraktijk

Marina Luijkx schreef voor HERO (Herstructurering & Recovery Online) een artikel over de impact die de WHOA heeft voor de (bank)garantiepraktijk.

'In het handelsverkeer vormen abstracte (bank)garanties een belangrijk zekerheidsinstrument. Doordat een derde garandeert dat hij tot betaling aan een schuldeiser overgaat indien aan de - vaak beperkte - voorwaarden van de (bank)garantie wordt voldaan, kunnen risico’s worden verminderd. In de praktijk wordt hier dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Maar welke consequenties heeft de nieuw ingevoerde Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) voor (het gebruik van) dergelijke garanties? Kan een (bank)garantie getrokken worden als de schuldenaar een WHOA-akkoord aanbiedt en, zo ja, wat is dan de positie van de garant tegenover de schuldenaar? Kan hij nog verhaal nemen op de schuldenaar?'

In deze bijdrage wordt nader op deze vragen ingegaan en wordt stilgestaan bij de gevolgen die de WHOA voor (het gebruik van) dergelijke abstracte (bank)garanties met zich brengt.

Klik hier voor het gehele artikel.

Betrokken(en)