Mr. K.N. van der Heijden

Karlijn

Advocaat

Karlijn is een gedreven en actieve advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Zij heeft een sterk analytisch vermogen, schakelt snel en heeft een sterk gevoel voor de verhoudingen tussen partijen en de belangen over en weer. Karlijn heeft een brede maatschappelijke interesse die in het arbeidsrecht goed van pas komt.

Karlijn volgde de Bachelor European Law School in Maastricht. Daarna heeft zij in Utrecht een master in de richting van het arbeids- en het ondernemingsrecht afgerond. Haar scriptie schreef ze over het leerstuk van de overgang van onderneming en het Handvest van de Grondrechten.

Al tijdens haar studie heeft Karlijn praktijkervaring opgedaan in het arbeidsrecht: zij werkte en liep stages bij verschillende advocatenkantoren. Verder won Karlijn de Max Rood pleitwedstrijd, een nationale pleitwedstrijd op het terrein van het arbeidsrecht.

OPLEIDING

  • Master arbeids- en het ondernemingsrecht, Universiteit van Utrecht
  • European Law School, Maastricht University

Publicaties van Karlijn van der Heijden

Werktijdverkorting wegens het Corona-virus mogelijk

Het Coronavirus verspreidt zich steeds verder. Ook Nederlandse bedrijven zullen hiervan steeds meer economische gevolgen gaan ondervinden.
Wat kunnen werkgevers doen als zij door vermindering va...

Lees meer

Einde ‘slapende dienstverbanden’

Einde ‘slapende dienstverbanden’ De uitspraak De Hoge Raad heeft bepaald dat werkgevers in beginsel moeten instemmen met een voorstel van de werknemer om een slapend dienstverband te beëindigen. De we...

Lees meer

Geen transitievergoeding? Meer ruimte voor alternatieven in cao’s vanaf 1 januari 2020!

Over de invoering van de compensatieregeling transitievergoeding is al veel geschreven. De wet waaruit die regeling voortvloeit bevat echter nog een belangrijke wijziging: nieuwe mogelijkheden om bij ...

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans: de belangrijkste wijzigingen en het overgangsrecht op een rij

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingestemd. De wet treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking. De WAB kent maatregelen rond flexibele arbeid, aan...

Lees meer

Compensatie transitievergoeding: aandachtspunten voor werkgevers!

Vanaf 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk om compensatie te ontvangen voor het betalen van transitievergoedingen aan werknemers van wie het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschikthe...

Lees meer

Welke nieuwe verplichtingen bevat de Wet op de Ondernemingsraden per 1 januari 2019 voor ondernemers?

Per 1 januari 2019 zijn in de Wet op de Ondernemingsraden (''WOR'') twee wijzigingen doorgevoerd, welke nieuwe verplichtingen voor werkgevers meebrengen. Ondernemingen met meer dan 100 werknemers zijn...

Lees meer

Hoge Raad: gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag!

Wanneer een werknemer langer dan 24 maanden werkzaam is en diens arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever beëindigd wordt, heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. To...

Lees meer