Mr. K.N. van der Heijden

Karlijn

Advocaat

Karlijn van der Heijden is sinds 2018 advocaat bij Wijn & Stael. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht en adviseert en procedeert onder meer over zaken op het gebied van het cao- en medezeggenschapsrecht, overgang van onderneming, insourcing en outsourcing en reorganisaties. Ze treedt met name op voor werkgevers, werkgevers- en werknemersorganisaties en ondernemingsraden.

Analytisch sterk met gevoel voor belangen
Karlijn is analytisch sterk, breed geïnteresseerd en sociaal betrokken. Ze weet vaak creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen. Daarbij heeft ze een goed gevoel voor de verhoudingen tussen de partijen en de verschillende belangen. “Ik houd van de inhoudelijke uitdaging in mijn vak en de dynamiek die elke zaak met zich meebrengt. Daarvoor verdiep ik me graag in de wereld van mijn cliënt en hecht ik aan een goed persoonlijk contact.”

Brede oriëntatie
Karlijn studeerde af in ondernemingsrecht en arbeidsrecht en is daardoor breed georiënteerd en flexibel in haar dienstverlening.

Al tijdens haar studie heeft Karlijn praktijkervaring opgedaan in het arbeidsrecht: zij werkte en liep stages bij verschillende advocatenkantoren. Verder won Karlijn de Max Rood pleitwedstrijd, een nationale pleitwedstrijd op het terrein van het arbeidsrecht.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPENPLEIDING

  • Lid van VJAA (Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten)

OPLEIDING

  • Master arbeids- en het ondernemingsrecht, Universiteit van Utrecht (2017)
  • European Law School, Maastricht University (2016)

CASES

  • Karlijn adviseerde een werkgever over de toepassing van een werkingssfeerbepaling van een cao op zijn ondernemingen.
  • Ook begeleidde ze een werkgever bij het doorvoeren van een reorganisatie.
  • Karlijn adviseerde een werkgever over de gevolgen van overgang van onderneming.
  • Daarnaast adviseerde ze een werknemersorganisatie over de rechtsgeldigheid van cao-bepalingen.

Publicaties van Karlijn van der Heijden

Besluitvorming in een concern: wat betekent dit voor het adviesrecht van de ondernemingsraad?

In een (internationaal) concern heeft de moedervennootschap regelmatig veel invloed op (de besluitvorming van) de dochtervennootschap. Dit kan op verschillende manieren. De moedervennootschap kan bijv...

Lees meer

CAO IN CORONATIJD: WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Het afgelopen jaar werden weinig cao’s gesloten. Door corona bestaat veel onzekerheid en zijn de arbeidsmarktomstandigheden in sommige sectoren sterk gewijzigd. In een cao kunnen afspraken worden ge...

Lees meer

Reorganisatie: de rechten van de OR en wat dat in de praktijk betekent

In een reorganisatie is vaak een rol weggelegd voor de ondernemingsraad ("OR"). Waarover mag de OR advies uitbrengen, vanaf wanneer moet de ondernemer rekening houden met de OR en wat zijn de gevolgen...

Lees meer

De opmars van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht en de toetsing daaraan

Cao | WAB | De WAB introduceerde een aantal nieuwe bepalingen van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht. Dat zijn bepalingen waarvan bij cao kan worden afgeweken als aan bepaalde subjectie...

Lees meer

Werktijdverkorting wegens het Corona-virus mogelijk

Het Coronavirus verspreidt zich steeds verder. Ook Nederlandse bedrijven zullen hiervan steeds meer economische gevolgen gaan ondervinden.
Wat kunnen werkgevers doen als zij door vermindering va...

Lees meer

Einde ‘slapende dienstverbanden’

Einde 'slapende dienstverbanden' De uitspraak De Hoge Raad heeft bepaald dat werkgevers in beginsel moeten instemmen met een voorstel van de werknemer om een slapend dienstverband te beëindigen. De w...

Lees meer

Geen transitievergoeding? Meer ruimte voor alternatieven in cao’s vanaf 1 januari 2020!

Over de invoering van de compensatieregeling transitievergoeding is al veel geschreven. De wet waaruit die regeling voortvloeit bevat echter nog een belangrijke wijziging: nieuwe mogelijkheden om bij ...

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans: de belangrijkste wijzigingen en het overgangsrecht op een rij

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingestemd. De wet treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking. De WAB kent maatregelen rond flexibele arbeid, aan...

Lees meer

Compensatie transitievergoeding: aandachtspunten voor werkgevers!

Vanaf 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk om compensatie te ontvangen voor het betalen van transitievergoedingen aan werknemers van wie het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschikthe...

Lees meer

Welke nieuwe verplichtingen bevat de Wet op de Ondernemingsraden per 1 januari 2019 voor ondernemers?

Per 1 januari 2019 zijn in de Wet op de Ondernemingsraden (''WOR'') twee wijzigingen doorgevoerd, welke nieuwe verplichtingen voor werkgevers meebrengen. Ondernemingen met meer dan 100 werknemers zijn...

Lees meer

Hoge Raad: gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag!

Wanneer een werknemer langer dan 24 maanden werkzaam is en diens arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever beëindigd wordt, heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. T...

Lees meer