Mr. F.B. Bosvelt

Ferdinand

Senior advocaat

Ferdinand Bosvelt werkt sinds 2011 als advocaat bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in herstructurering en insolventierecht. Hij adviseert aan en procedeert voor ondernemingen en bestuurders die met faillissement, surseance van betaling of insolventie te maken hebben. Daarnaast wordt hij regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen. Ferdinand maakt ook onderdeel uit van de sectie privacyrecht en houdt zich binnen het privacyrecht met name bezig met het vragen over samenloop van privacy en insolventierecht.

Flexibel, slagvaardig en communicatief
Ferdinand is een oplossingsgerichte advocaat met een sterk analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. Hij adviseert duidelijk en concreet, zodat cliënten goed gefundeerde keuzes kunnen maken. “Ik ben er voor de cliënt als het erom spant en slagvaardigheid geboden is. Ik zet me dan graag in om optimale oplossingen te vinden en waar mogelijk de onderneming te redden. Ik houd van de dynamiek die daarmee gepaard gaat en werk graag nauw samen met de cliënt.”

Expert in insolventierecht
Ferdinand publiceert over de verschillende aspecten van het insolventierecht. Daarnaast doceert hij regelmatig bij onder meer de Universiteit Utrecht en het opleidingsinstituut voor de Rechtspraak (SSR).

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Secretaris van de Toetsingscommissie van Insolad
 • Lid van Insol Europe
 • Lid van Insolad
 • Lid van TMA (Turnaround Management Association)

OPLEIDING

 • Specialistenopleiding WHOA - Herstructureringsdeskundige, Universiteit Leiden (2021)
 • Specialisatieopleiding Insolventierecht, Grotius Academie (2015, cum laude)
 • Financiële economie voor curatoren, Erasmus Universiteit (2017)
 • Insolventierecht voor curatoren, CPO Nijmegen (2011, cum laude)
 • Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2008)

Cases

 • Ferdinand heeft energieleverancier Welkom Energie B.V. bijgestaan bij de intrekking van haar leveringsvergunning, de overdracht van haar klanten aan Eneco en de voorbereiding van haar faillissement. Daarbij gaf Ferdinand leiding aan een multidisciplinair team van Wijn & Stael dat bestond uit advocaten met verschillende specialisaties, waaronder insolventierecht, bestuursrecht, contractenrecht, arbeidsrecht en privacyrecht.
 • Ferdinand heeft een multinational bijgestaan in een complexe aansprakelijkheidsclaim vanwege bestuurdersaansprakelijkheid in meerdere faillissementen. Daarbij is het in overleg met de verzekeraar gelukt om met alle stakeholders een schikking te bereiken.
 • Ferdinand heeft een bestuurder bijgestaan die eerst door een curator en later door de Belastingdienst aansprakelijk was gesteld. Na intensieve overleggen met beide partijen en het voeren van de relevante verweren is het gelukt om zowel de curator als de Belastingdienst te bewegen om de claims in te trekken. Daardoor was een procedure niet meer nodig.
 • Ferdinand heeft als advocaat meerdere curatoren bijgestaan in uitdagende faillissementen. Daarbij heeft Ferdinand geadviseerd, geprocedeerd en bijstand verleend bij aspecten van het rechtmatigheidsonderzoek.

Rechtsgebiedenregistratie

Ferdinand heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling, WSNP)
 • Ondernemingsrecht (Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Ferdinand Bosvelt

De curator en het belang van (de aandeelhouder van) de failliete (rechts)persoon

Ferdinand Bosvelt en Inge Lok lichten toe hoe en binnen welk normenkader het belang van de gefailleerde een rol speelt. Om de belangen van de gefailleerde in faillissement beter te duiden, wordt de ve...

Lees meer

Een ontnemingsvordering als steunvordering

Ferdinand Bosvelt annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JOR (2018/129): Gerechtshof Den Haag, 28-9-2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3712. Dit arrest betreft het hoger beroep tegen een in eerste aanleg u...

Lees meer

ICLG: Corporate Recovery & Insolvency 2018 | Netherlands

Remco Vermaire and Ferdinand Bosvelt wrote the Netherlands chapter of the International Comparative Legal Guide to Corporate Recovery & Insolvency 2018. The chapter covers a broad spectrum of topics r...

Lees meer

Faillissementen in de retail

Faillissementen in de retail: Onder leiding van onze insolventierechtadvocaten Ferdinand Bosvelt en Marlieke ten Brinke vond een gesprek plaats met de curatoren in de faillissementen van DA, Macintosh...

Lees meer

Onzorgvuldig handelen door de curator

Ferdinand Bosvelt annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JOR (2017/245): Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-3-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2116. De uitspraak behandelde de persoonlijke aansprakelijkhe...

Lees meer

Liquiditeitsproblemen: signaleer tijdig, onderschat niet en reageer adequaat

Wat moet u als bestuurder doen indien u merkt dat het minder goed of ronduit slecht met uw bedrijf gaat? Van belang is een tijdelijke en overkomelijke dip te onderscheiden van de voorsignalen van een,...

Lees meer

Wet versterking positie curator aangenomen: inlichtingenplicht uitgebreid

Op 21 maart 2017 stemde de Eerste Kamer in met de Wet versterking positie curator. De wet treedt in werking op 1 juli 2017. Hieronder worden de belangrijkste aanstaande veranderingen op een rij gezet....

Lees meer

Persoonlijke aansprakelijkheid van de curator

Een faillissement wordt afgewikkeld door een curator. Bij de afwikkeling kan de curator onrechtmatig handelen. Dit kan leiden tot aansprakelijkheid ten opzichte van de crediteuren, de financierende ba...

Lees meer

Werknemers en faillissement

Advocaat en vaak benoemd curator mr. Ferdinand Bosvelt en arbeidsrechtadvocaat mr. Maaike Faber van Wijn & Stael Advocaten leggen in het blog van De Rijdende Rechter uit wat werknemers kunnen verwacht...

Lees meer

Aansprakelijkheid curator

Ferdinand Bosvelt annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JOR (2016/138) Rechtbank Noord-Nederland, 07-10-2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4705. Procederen door curator zonder financiële dekking voor eve...

Lees meer

Gevolgen WWZ

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ("WWZ") zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van een doorstart ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen beperken de vrijheid van de doorstartende ondernemer...

Lees meer

Recht van reclame van de leverancier van roerende zaken

Leveranciers beseffen vaak niet dat bij uitblijvende betaling van facturen zij mogelijk een recht van reclame hebben dat er wel voor kan zorgen dat zij de door hen geleverde zaken terugkrijgen als de ...

Lees meer

Faillissement en de cloud

Cloud computing in faillissement en surseance Ondernemingen voeren hun administratie steeds vaker in de cloud. Cloud computing is sterk concurrerend wat betreft kosten, schaalbaarheid en toegankelijk...

Lees meer

Verzamelpandakte rechtsgeldig

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 3 februari 2012 geoordeeld dat door middel van een 'verzamelpandakte' een rechtsgeldig pandrecht op debiteurenvorderingen kan worden gevestigd. Indien een bank k...

Lees meer
Faillissementsverslagen