Mr. F.B. Bosvelt

Ferdinand

Advocaat

Ferdinand Bosvelt werkt sinds 2011 bij Wijn & Stael. Hij heeft als advocaat ruime ervaring in het insolventierecht en ondernemingsrecht. Met zijn uitstekende juridische kennis, sterk cijfermatig inzicht en praktische instelling adviseert hij bedrijven in financiële moeilijkheden en andere partijen die dreigen bij een faillissement of surseance betrokken te raken. Ook adviseert hij ondernemers over contracten, financieringen en algemene voorwaarden. Regelmatig wordt hij door de rechtbank gevraagd als curator of bewindvoerder.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van beroepsvereniging Insolad
  • Lid van Turnaround Management Association

OPLEIDING

  • Specialisatieopleiding Insolventierecht, Grotius Academie (2015, cum laude)
  • Insolventierecht voor Curatoren (2011, cum laude)
  • Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2008)

RECHTSGEBIEDREGISTRATIE

Ferdinand heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling, WSNP)
  • Ondernemingsrecht (Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Ferdinand Bosvelt

De curator en het belang van (de aandeelhouder van) de failliete (rechts)persoon

Ferdinand Bosvelt en Inge Lok lichten toe hoe en binnen welk normenkader het belang van de gefailleerde een rol speelt. Om de belangen van de gefailleerde in faillissement beter te duiden, wordt de ve...

Lees meer

Een ontnemingsvordering als steunvordering

Ferdinand Bosvelt annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JOR (2018/129): Gerechtshof Den Haag, 28-9-2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3712. Dit arrest betreft het hoger beroep tegen een in eerste aanleg u...

Lees meer

ICLG: Corporate Recovery & Insolvency 2018 | Netherlands

Remco Vermaire and Ferdinand Bosvelt wrote the Netherlands chapter of the International Comparative Legal Guide to Corporate Recovery & Insolvency 2018. The chapter covers a broad spectrum of topi...

Lees meer

Faillissementen in de retail

Faillissementen in de retail: Onder leiding van onze insolventierechtadvocaten Ferdinand Bosvelt en Marlieke ten Brinke vond een gesprek plaats met de curatoren in de faillissementen van DA, Macintosh...

Lees meer

Onzorgvuldig handelen door de curator

Ferdinand Bosvelt annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JOR (2017/245): Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-3-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2116. De uitspraak behandelde de persoonlijke aansprakelijkhe...

Lees meer

Liquiditeitsproblemen: signaleer tijdig, onderschat niet en reageer adequaat

Wat moet u als bestuurder doen indien u merkt dat het minder goed of ronduit slecht met uw bedrijf gaat? Van belang is een tijdelijke en overkomelijke dip te onderscheiden van de voorsignalen van een,...

Lees meer

Wet versterking positie curator aangenomen: inlichtingenplicht uitgebreid

Op 21 maart 2017 stemde de Eerste Kamer in met de Wet versterking positie curator. De wet treedt in werking op 1 juli 2017. Hieronder worden de belangrijkste aanstaande veranderingen op een rij gezet....

Lees meer

Persoonlijke aansprakelijkheid van de curator

Een faillissement wordt afgewikkeld door een curator. Bij de afwikkeling kan de curator onrechtmatig handelen. Dit kan leiden tot aansprakelijkheid ten opzichte van de crediteuren, de financierende ba...

Lees meer

Werknemers en faillissement

Advocaat en vaak benoemd curator mr. Ferdinand Bosvelt en arbeidsrechtadvocaat mr. Maaike Faber van Wijn & Stael Advocaten leggen in het blog van De Rijdende Rechter uit wat werknemers kunnen verw...

Lees meer

Aansprakelijkheid curator

Ferdinand Bosvelt annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JOR (2016/138) Rechtbank Noord-Nederland, 07-10-2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4705. Procederen door curator zonder financiële dekking voor even...

Lees meer

Gevolgen WWZ

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van een doorstart ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen beperken de vrijheid van de doorstartende ondernemer...

Lees meer

Recht van reclame van de leverancier van roerende zaken

Leveranciers beseffen vaak niet dat bij uitblijvende betaling van facturen zij mogelijk een recht van reclame hebben dat er wel voor kan zorgen dat zij de door hen geleverde zaken terugkrijgen als de ...

Lees meer

Faillissement en de cloud

Cloud computing in faillissement en surseance Ondernemingen voeren hun administratie steeds vaker in de cloud. Cloud computing is sterk concurrerend wat betreft kosten, schaalbaarheid en toegankelijk...

Lees meer

Verzamelpandakte rechtsgeldig

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 3 februari 2012 geoordeeld dat door middel van een ‘verzamelpandakte’ een rechtsgeldig pandrecht op debiteurenvorderingen kan worden gevestigd.  Indien e...

Lees meer
Faillissementsverslagen