Distressed M&A
  • M&A

Distressed M&A

Als een onderneming in financieel zwaar weer verkeert, kan het een oplossing zijn om de onderneming te verkopen. Een koper kan dan vaak tegen een relatief gunstige prijs (een gedeelte van) de onderneming overnemen, terwijl de noodlijdende onderneming – vaak na een kapitaalinjectie van koper - een kans krijgt om te overleven. 

Een verkoop-/kooptransactie van een financieel in zwaar weer verkerende onderneming wordt ook wel “Distressed M&A” genoemd.

Bij een Distressed M&A-transactie komt juridisch veel kijken. Staat u als koper of verkoper voor een dergelijke transactie en wilt u achteraf niet voor verrassingen komen te staan? Of adviseert u bedrijven en zoekt u een juridische partner? Neem dan contact op met het Distressed M&A-team van Wijn & Stael.

Juridisch advies bij Distressed M&A
Een Distressed M&A-transactie is anders dan een “gewoon” verkoop-/kooptraject van een financieel gezonde onderneming.

In een Distressed M&A-transactie:

  • zijn de tijdslijnen vaak kort;
  • kan er geen uitgebreid boekenonderzoek plaatsvinden;
  • zullen er geen of beperkte garanties worden gegeven;
  • kunnen – naast de verkoper en koper - ook verschillende andere stakeholders van de onderneming een grote rol spelen in de transactie, denk daarbij aan banken, leveranciers, afnemers en werknemers van de onderneming;
  • dienen faillissementsrisico’s, herstructurerings-, schuldsanerings-, en reorganisatiemogelijkheden in aanmerking te worden genomen.

Het Distressed M&A-team van Wijn & Stael
Bij een Distressed M&A-transactie is het van belang dat er snel geschakeld kan worden en er een ervaren team aan adviseurs betrokken is.

Alle relevante juridische kennis voor een Distressed M&A-transactie zit bij Wijn & Stael onder één dak. Denk daarbij aan specialisten op het gebied van M&A, herstructureringen, financieringen & zekerheden, faillissementen, vastgoed en arbeidsrecht. Daarbij beschikken onze ervaren specialisten over de benodigde cijfermatige kennis die van belang is in een dergelijke Distressed M&A-transactie.

Het Distressed M&A-team van Wijn & Stael begeleidt u bij het hele proces. Zij zijn in staat om onder grote tijdsdruk te helpen de beste strategie uit te stippelen, mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s in kaart te brengen, een due diligence onderzoek uit te voeren, te assisteren bij het voeren van gesprekken met de verschillende stakeholders en contracten uit te onderhandelen. 

Daarbij leggen ze u alles glashelder uit en leggen u de cruciale keuzes, kansen en risico’s voor. Zodat u weet wat u uiteindelijk ondertekent en – ondanks de tijdsdruk die een Distressed M&A-transactie met zich brengt – een weloverwogen beslissing kunt nemen.