Publicatie
31-05-2022

Adviesrecht van de ondernemingsraad over benoeming en ontslag van de bestuurder: een overzicht.

Maaike Faber en Karlijn van der Heijden schreven onlangs voor het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) een overzichtsartikel over artikel 30 WOR. De ondernemingsraad heeft op grond van deze bepaling een adviesrecht over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.

Maaike en Karlijn gaan in het artikel uitgebreid in op de verschillende elementen van artikel 30 WOR. Zo bespreken ze wanneer sprake is van een ‘bestuurder’, ‘benoeming’ en ‘ontslag’. Verder gaan zij in op de (on)mogelijkheden voor de ondernemingsraad om actie te ondernemen indien de ondernemer art. 30 WOR niet (juist) naleeft. De ondernemingsraad heeft in dat geval, anders dan bij een artikel 25 WOR-advies, géén beroepsrecht. Daarom onderzoeken Maaike en Karlijn de (on)mogelijkheden op grond van artikel 36 WOR, artikel 2:14 BW, artikel 2:15 BW en het enquêterecht. Gelet op de jurisprudentie is de ondernemingsraad zeker niet altijd kansloos.

Tot slot verkennen Maaike en Karlijn of de ondernemingsraad een beroepsrecht zou moeten krijgen inzake het adviesrecht aangaande de benoeming en het ontslag van bestuurders.

Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan hier.