Corporate Litigation is het procederen en adviseren over geschillen binnen een rechtspersoon of personenvennootschap. Er kunnen geschillen ontstaan tussen bijvoorbeeld een vennootschap of stichting en de personen die bij de organisatie van de rechtspersoon zijn betrokken, zoals bestuurders, aandeelhouders, certificaathouders en commissarissen. Ook kan er sprake zijn van wanbeleid binnen een rechtspersoon, kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld of kan een aandeelhouder bekneld raken binnen een besloten structuur. Wij adviseren over het voorkomen van conflicten en het oplossen daarvan en als niet anders kan procederen we het uit.

Waarvoor kan men bij W&S op het gebied van Corporate Litigation onder andere terecht?
Wij kunnen u bij staan in de volgende situaties:

  • enquêteprocedures (ruziesplitsingen en wanbeleid bij een vennootschap)
  • uitkoopprocedures (van aandeelhouders)
  • geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
  • medezeggenschapsgeschillen van ondernemings- en cliëntenraden
  • overnamegeschillen
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • verzet tegen een fusie of splitsing
  • benoeming en ontslag van bestuurders, commissarissen en toezichthouders
  • geschillen tussen vennoten binnen een personenvennootschap of een joint-venture

Daarnaast worden onze advocaten met enige regelmaat door de Ondernemingskamer benoemd als beheerder van aandelen, onderzoeker of commissaris in enquêteprocedures.

Meer weten?
Maak hieronder kennis met onze advocaten en neem contact op voor een afspraak of meer informatie.