Wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen, geen uitzondering franchise

Aangemaakt: 18 maart 2022

Wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen, geen uitzondering franchise

Op 15 maart 2022 is het wetsvoorstel voor verkorting van de betaaltermijn voor grote ondernemingen tot 30 dagen aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee wordt beoogd mkb-ondernemers beter te beschermen.

Mkb-ondernemingen hebben vaak geen gelijkwaardige onderhandelingspositie ten opzichte van grote ondernemingen. Dit werd tijdens de coronacrisis zichtbaar doordat een een aantal grote ondernemingen hun betaaltermijn eenzijdig aanpasten naar soms wel 90 dagen. Het is voor mkb-ondernemingen vaak lastig om financiering te krijgen om vertragingen in de kasstroom te overbruggen. Om de druk op de financiële positie van mkb-ondernemingen te verlichten, wordt de wettelijke betaaltermijn voor grote ondernemingen verkort van 60 naar maximaal 30 dagen.

Een motie waarin werd voorgesteld een hardheidsclausule op te nemen voor voorraadhoudende ondernemingen en franchisegevers in de detailhandel is verworpen. Voor die ondernemingen zou het moment van inkoop en verkoop te ver uit elkaar liggen, waardoor een langere betaaltermijn wenselijk zou zijn. Daarnaast zouden franchisenemers hun voorraad onder de vlag van een groot concern inkopen, waardoor een betaaltermijn tot 30 dagen voor hen te kort zou zijn. De minister liet weten dat franchisenemers over het algemeen mkb-ondernemingen zijn en daarom door de wettelijke betaaltermijn beschermd worden. Wel is een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht bij de evaluatie van de wet te onderzoeken of als gevolg van deze wet nadelen zijn ontstaan voor de detaillisten in het mkb.

De verkorte betaaltermijn tot 30 dagen wordt één jaar na in het inwerking treden van de wet van toepassing op lopende overeenkomsten. Wanneer de wet in werking treedt, is nog niet bekend.

Meer informatie over franchising vindt u hier.

Betrokken(en)

Laatste updates