Amerikaanse claimcultuur: een race naar de rechtbank

Aangemaakt: 24 januari 2024

Amerikaanse claimcultuur: een race naar de rechtbank

Amerika roept vaak het beeld op van een claimcultuur. Bekend is de rechtszaak uit 1992 waarin een vrouw door te hete McDonalds koffie brandwonden oploopt waarvoor zij miljoenen aan schadevergoeding claimt. Dit soort berichten halen de voorpagina. Dat de schadevergoeding uiteindelijk van 2.7 miljoen dollar naar 480.000 dollar is verlaagd, haalt nauwelijks het nieuws.

Scheve putdeksel

Een scheve putdeksel bij de F1 Grand Prix van Las Vegas, zorgt ditmaal voor een forse claim. Deze putdeksel veroorzaakt namelijk niet alleen flinke schade aan de Ferrari van Carlos Sainz Jr, maar zorgt er ook voor dat de tweede trainingssessie al na acht minuten wordt stilgelegd. De organisatie besluit om alle putdeksels van het circuit nog eens te controleren. Pas ver na middennacht kan de trainingssessie worden voortgezet. Op dat late tijdstip bleek er niet meer genoeg beveiligingspersoneel beschikbaar, onder meer omdat lokale arbeidswetgeving het verbiedt de werktijden zo ver op te rekken. Het publiek moet daarom de trainingssessie verlaten die zonder publiek wordt afgemaakt. Dat leidt tot teleurgestelde fans en een gehaaide advocaat die zijn kans schoon ziet. Het in Las Vegas gevestigde advocatenkantoor Dimopoulous racet de volgende dag al naar de State Court van Nevada om een massaschade-procedure, een class action, te starten tegen de organisatoren van de Grand Prix.

Hoewel de fans ter compensatie een waardebon van 200 dollar voor de officiële fanshop werd aangeboden, was dat volgens de class action-advocaat niet voldoende. De advocaat claimt namens een groep gedupeerden meer dan 30.000 dollar per persoon aan schadevergoeding. Die schade zou niet alleen bestaan uit de betaalde ticketprijs, maar ook de reis en hotelkosten die de gedupeerden hebben gemaakt.

De claim zou namens alle 35.000 bezoekers aan de trainingssessie zijn ingediend, wat de totale schadevergoedingsclaim op meer dan 1 miljard dollar zou brengen. Dat nieuws wordt breed uitgemeten door zowel Amerikaanse als Nederlandse nieuwskanalen.

Juridische hobbels

Of het echt zo’n vaart zal lopen, is maar zeer de vraag. Er lijken nog wat juridische hobbels genomen te moeten worden door de advocaat en de groep gedupeerden die hij vertegenwoordigt. Die hobbels zitten bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verkochte toegangskaarten.

Als advocaat voor Nederlandse ondernemers in Amerika, stel ik vaak voor hen Amerikaanse algemene voorwaarden op. Bij een nieuwsbericht zoals dit, werp ik daarom direct een blik op de toepasselijke terms & conditionsTicket Terms

Zenuwen?

Het eerste dat opvalt is dat de ticket terms op 13 november, drie dagen voor de start van de Grand Prix, zijn geüpdatet en nog wat meer zijn dichtgetimmerd, waaronder door toevoeging van een force majeure-clausule. Waarom, kreeg de organisatie opeens de zenuwen?

Class action waiver

Zonder twijfel zullen deze ticket terms in de class action een belangrijke rol gaan spelen. In de eerste plaats omdat in deze voorwaarden een zogenoemde ‘class-action waiver’ is opgenomen. Hiermee geeft de koper van het grand prix kaartje zijn recht op om aan een class action mee te doen.

Aan dit soort waivers moet in beginsel rechtsgevolg worden gegeven, ook in consumenten overeenkomsten, zo volgt uit rechtspraak van de Amerikaanse Supreme Court. Daarmee zijn ze een effectief middel om class actions buiten de deur te houden.

Limitation of liability

Daarnaast bevatten de ticket terms, naar goed Amerikaans gebruik, een zeer uitgebreide bepaling waarin de aansprakelijkheid wordt beperkt. Zo wordt bepaald dat de eventuele aansprakelijkheid van de organisatie ten alle tijden is gelimiteerd tot de prijs van het toegangskaartje. Aansprakelijkheid voor alle andere schade, zoals vergoeding van reis- en hotelkosten, wordt expliciet uitgesloten.

Dat betekent overigens niet dat gedupeerden bij het staken van de trainingssessie per definitie wel recht hebben op vergoeding van hun kaartje. De ticket terms bepalen namelijk expliciet dat er geen recht is op een refund in het geval een sessie wordt vertraagd, onderbroken of afgebroken. Is daarvan sprake?

Overmacht

Ook bepalen de ticket terms dat de organisatie niet aansprakelijk is ingeval van overmacht. Of daar sprake van is, is nog te bezien. De organisatie lijkt daar echter wel op te zinspelen in haar officiële statement

"We have all been to events, like concerts, games and even other Formula 1 races, that have been cancelled because of factors like weather or technical issues. It happens, and we hope people will understand."

Saillant detail is overigens dat de “oude” voorwaarden, niet een dergelijke force majeure-clausule bevatte. Tegenover gedupeerden die vóór 13 november hun kaartje hebben gekocht, kan de organisatie deze contractuele force majeure-regeling dus niet inroepen.

Drie voorspellingen

Hoe deze class action zich zal ontwikkelen, blijft nog even ongewis. Drie voorspellingen durf ik wel aan. Allereerst dat de op het laatst nog verder dichtgetimmerde algemene voorwaarden in de procedure een belangrijke gaan rol spelen. Die voorwaarden kunnen de claim goed in de weg staan. Ten tweede, als er al een schadevergoeding wordt toegewezen, zal deze waarschijnlijk veel lager zijn dan de geclaimde bedragen. En ten derde, een eventuele uitspraak zal denk ik een stuk minder aandacht krijgen in het nieuws dan deze opmerkelijk race naar de rechtbank. 

Ik houd het voor jullie in de gaten.

Gerelateerde updates