Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst: het hof prikt door de papieren constructie heen

Aangemaakt: 29 januari 2024

Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst: het hof prikt door de papieren constructie heen

Vorig jaar heeft de Hoge Raad geoordeeld dat Deliveroo-bezorgers werknemers waren. In deze veel besproken uitspraak heeft de Hoge Raad toegelicht dat de kwalificatie van een overeenkomst nog steeds afhangt van alle omstandigheden van het geval in onderling verband bezien. Daarbij heeft de Hoge Raad verschillende gezichtspunten genoemd, onder meer de aard en duur van de werkzaamheden, de wijze waarop de werkzaamheden en de werktijden worden bepaald en de inbedding van het werk en degene die de werkzaamheden verricht in de organisatie. 

De ontwikkelingen na dit arrest volgden elkaar in hoog tempo op. De wetgever heeft de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden ter consultatie voorgelegd. Hierin wordt voorgesteld het criterium ‘in dienst van’ te verduidelijken door hieraan een aantal hoofdelementen te koppelen. Per 1 januari 2024 is ook de modelovereenkomst vrije vervanging van de Belastingdienst vervallen. 

Recent heeft het Hof Amsterdam een uitspraak gedaan waarin het hof heeft getoetst aan de gezichtspunten uit het Deliveroo-arrest. Het hof kwam in deze zaak uiteindelijk aan de hand van deze gezichtspunten tot het oordeel dat de depothouders van krantenconcern Mediahuis werknemers waren en dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. 

De papieren afspraken en wat er in praktijk gebeurde, liepen erg uiteen in deze zaak. Het hof prikte door de papieren constructie heen en toetste aan de feitelijke gang van zaken en hoe de werkzaamheden in de praktijk werden uitgeoefend. Het hof beoordeelde de vrijheid om af te wijken van de door Mediahuis voorgestelde procedures als een ‘papieren vrijheid’ en ook de door Mediahuis gestelde vrijheid om zelfstandig de looproute in te richten was een ‘theoretische vrijheid’. Daarnaast had Mediahuis veelvuldig bemoeienis op de werkvloer en niet alleen over het eindresultaat. Zo was er een e-mail waarin Mediahuis een overzicht stuurde van de personen die in aanmerking kwamen voor een snoepzakje en waren er vergelijkbare mails over chocobonbons en mondkapjes. Tevens werden er door Mediahuis kerstpakketten en regenpakken ter beschikking gesteld en regelde Mediahuis uitjes voor de depots. 

Het Deliveroo-arrest wordt in de praktijk dus duidelijk aangehouden. En nog steeds geldt: wezen geldt voor schijn. Daarom is het van belang om een overeenkomst aan te laten sluiten bij de praktijk. Zoals het Hof Amsterdam duidelijk kenbaar maakte, wordt aan de papieren werkelijkheid een ondergeschikte waarde gehecht. 

Wij volgen de ontwikkelingen over dit onderwerp op de voet. Als u hier vragen over hebt, dan kunt u contact opnemen met een van onze arbeidsrecht advocaten.

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2024:6

Laatste updates