De Wet Franchise komt er aan!

Aangemaakt: 03 juli 2020

De Wet Franchise komt er aan!

Bent u op de hoogte van de gevolgen hiervan op uw franchiseonderneming?

De Wet Franchise zal naar verwachting per 1 januari 2021 worden ingevoerd. De Wet Franchise bevat regels die zien op de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers. Het bevat regelingen op het gebied van de volgende hoofdonderwerpen: (i) de precontractuele uitwisseling van informatie; (ii) de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst; (iii) de beƫindiging van de franchiseovereenkomst; en (iv) het overleg tussen de franchisegever en de franchisenemers. Frederique Shekel en Alexander Logtenberg schreven hier een artikel over. Lees verder...

3 juli 2020

Betrokken(en)

Laatste updates