De zorgsector is een complexe wereld met vele juridische uitdagingen. Zorginstellingen, verzekeraars, ondernemers en professionals in de zorg krijgen vaak te maken met lastige juridische vraagstukken. Geldt dat ook voor u, dan zijn wij de aangewezen partij om u te helpen. We hebben veel kennis van en ervaring in de zorgsector. En we kunnen u met bijzondere expertise bijstaan op het gebied van samenwerkingsvormen, vennootschapsrecht, Health Care Governance, herstructurering en reorganisatie, medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht, herfinanciering en continuïteitsvraagstukken.

U kunt een beroep doen op de advocaten van Wijn & Stael om u te adviseren en namens u te procederen over onder meer:

 • herstructurering en herfinanciering van zorginstellingen
 • toelatings- en maatschapsovereenkomsten
 • vraagstukken rond het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)
 • aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders
 • medisch tuchtrecht en klachtrecht (Wkkgz)
 • geschillen tussen raden van bestuur en raden van toezicht
 • Health Care Governance
 • arbitrages bij onder andere het Scheidsgerecht Gezondheidszorg
 • medezeggenschap van cliëntenraad en ondernemingsraad
 • enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer
 • eerstelijnsorganisatie en de ontwikkeling van ketenzorg

Cases Zorg

Cases Zorg

Lees meer