Mr. M.E. ten Brinke

Marlieke

Senior advocaat

Marlieke ten Brinke werkt sinds 2013 als advocaat bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in het voeren van complexe procedures. Ze procedeert en adviseert op het terrein van het insolventierecht, ondernemingsrecht, overeenkomstenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast treedt ze op in cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Onder haar cliënten bevinden zich grote ondernemingen, banken en curatoren.

Analytisch advocaat met scherpe pen
Marlieke is een enthousiaste, ambitieuze en analytische procesadvocaat. Voor iedere zaak zet ze zich 100 procent in, om zo het beste resultaat voor haar cliënt te behalen. Ze weet een zaak snel te doorgronden, kan vlot verbanden leggen en standpunten helder verwoorden. “Ik vind het uitdagend om complexe juridische zaken te analyseren en die analyse op een heldere en overtuigende manier op papier te zetten. Ook draag ik als cassatieadvocaat graag een steentje bij aan de rechtsontwikkeling.“

Specialist in proces- en insolventierecht
Marlieke kreeg een eervolle vermelding voor haar masterscriptie over de beschikkingsmogelijkheden van een koper onder eigendomsvoorbehoud. Daarnaast heeft ze artikelen gepubliceerd op het gebied van het insolventie(proces)recht en is ze samen met Thijs van Zanten bewerker van twee delen van de Wessels-serie Insolventierecht.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Lid van de JIRA (Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten)
 • Lid van de VCCA (Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten)
 • Lid van de VJP (Vereniging Jonge Procesadvocaten)

OPLEIDING

 • Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur, PAO Universiteit Leiden (2017)
 • Certificaat financial accounting, UC Berkeley, Californië (2013)
 • Privaatrecht (cum laude), Universiteit Utrecht (2014)

CASES

 • Marlieke procedeerde bij het Hof Arnhem-Leeuwarden over de vraag of een kredietinperking door een bank het faillissement van een bedrijf had veroorzaakt en de bank daarvoor aansprakelijk kon worden gehouden (ECLI:NL:GHARL:2020:4040, Curatoren Hakenberg c.s./Rabobank).
 • Ook procedeerde ze bij de Rechtbank Midden-Nederland over een verzoek tot ontslag van curatoren (ECLI:NL:RBMNE:2019:4391, Verzoekers/Curatoren Vidrea Retail).
 • Daarnaast procedeerde ze bij het Hof Arnhem-Leeuwarden over een executoriale verkoop ex art. 3:251 lid 2 BW, die tussen de pandhouder, pandgever en leverancier onder eigendomsvoorbehoud was overeengekomen (ECLI:NL:GHARL:2019:492, Rabobank/Bewindvoerder).
 • Marlieke trad op in diverse cassatiezaken. Zie daarvoor de cases van onze sectie Cassatie.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Marlieke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Cassatie (civiel)
 • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Marlieke ten Brinke

Faillissementen in de retail

Faillissementen in de retail: Onder leiding van onze insolventierechtadvocaten Ferdinand Bosvelt en Marlieke ten Brinke vond een gesprek plaats met de curatoren in de faillissementen van DA, Macintosh...

Lees meer

Arrest Rabobank/Reuser

Pandrecht op voorwaardelijk eigendomsrecht In het arrest Rabobank/Reuser oordeelt de Hoge Raad dat een koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voo...

Lees meer

Huur roerende zaken

Artikel 39 Fw geldt niet alleen voor de huur van onroerende zaken, maar ook voor de huur van roerende zaken. Dat heeft de Hoge Raad in een recent arrest beslist. Hiermee heeft de Hoge Raad een einde g...

Lees meer

Stil pandrecht

Onder eigendomsvoorbehoud geleverd teeltsysteem is toekomstige zaak.Willem Jan van Andel en Marlieke ten Brinke annoteerden een uitspraak van het Hof Den Haag over stille verpanding bij voorbaat van e...

Lees meer