Mr. M.E. ten Brinke

Marlieke

Advocaat

Marlieke is een echte procesrechtadvocaat. Zij procedeert en adviseert op het terrein van het insolventierecht, financiering en zekerheden en het ondernemingsrecht. Zij staat haar cliënten niet alleen bij in feitelijke instanties, maar maakt ook deel uit van het Cassatieteam van Wijn & Stael.

Marlieke studeerde cum laude af in het privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Ze kreeg een eervolle vermelding voor haar scriptie over de beschikkingsmogelijkheden van een koper onder eigendomsvoorbehoud. Zij publiceert nu regelmatig over insolventierechtelijke onderwerpen en verzorgt ook cursussen op dit gebied.

Marlieke is een enthousiaste en ambitieuze advocaat. Ze is in staat complexe juridische vragen te doorgronden, vlot verbanden te leggen en zaken helder te verwoorden.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van Vereniging JIRA (Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten)
  • Lid van de VCCA (Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten)
  • Lid van de VJP (Vereniging Jonge Procesadvocaten)

OPLEIDING

  • Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur, PAO Universiteit Leiden (2017)
  • Certificaat financial accounting, UC Berkeley, Californië (2013)
  • Privaatrecht (cum laude), Universiteit Utrecht

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Marlieke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Marlieke ten Brinke

Faillissementen in de retail

Faillissementen in de retail: Onder leiding van onze insolventierechtadvocaten Ferdinand Bosvelt en Marlieke ten Brinke vond een gesprek plaats met de curatoren in de faillissementen van DA, Macintosh...

Lees meer

Arrest Rabobank/Reuser

Pandrecht op voorwaardelijk eigendomsrecht In het arrest Rabobank/Reuser oordeelt de Hoge Raad dat een koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voo...

Lees meer

Huur roerende zaken

Artikel 39 Fw geldt niet alleen voor de huur van onroerende zaken, maar ook voor de huur van roerende zaken. Dat heeft de Hoge Raad in een recent arrest beslist. Hiermee heeft de Hoge Raad een einde g...

Lees meer

Stil pandrecht

Onder eigendomsvoorbehoud geleverd teeltsysteem is toekomstige zaak 
Willem Jan van Andel en Marlieke ten Brinke annoteerden een uitspraak van het Hof Den Haag over stille verpanding bij voorba...

Lees meer