Mr. M.E. ten Brinke

Marlieke

Advocaat

Marlieke ten Brinke werkt sinds 2014 bij Wijn & Stael. Eerder dat jaar studeerde zij cum laude af in het privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Ze kreeg een eervolle vermelding voor haar scriptie over de beschikkingsmogelijkheden van een koper onder eigendomsvoorbehoud.

Tijdens haar studie was Marlieke vrijwilligster bij de Rechtswinkel Utrecht en was ze bestuurslid van het Molengraaff Dispuut, een studievereniging voor privaatrechtstudenten. Marlieke liep stages in de advocatuur en bij de rechtbank Utrecht.

Marlieke is een enthousiaste en ambitieuze advocaat. Ze is goed in staat complexe juridische vragen te doorgronden, vlot verbanden te leggen en een weloverwogen oordeel te vormen. Ze is accuraat en kwaliteitsgericht. Marlieke houdt zich bezig met het ondernemingsrecht en het insolventierecht. Daarnaast maakt zij deel uit van het Cassatieteam van Wijn & Stael.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de JIRA (Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten)
  • Lid van de VCCA (Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten)
  • Lid van de VJP (Vereniging Jonge Procesadvocaten)

OPLEIDING

  • Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur, PAO Universiteit Leiden (2017)
  • Certificaat financial accounting, UC Berkeley, Californië (2013)
  • Master Nederlands recht, Universiteit Utrecht
  • Privaatrecht (cum laude), Universiteit Utrecht

Publicaties van Marlieke ten Brinke

Faillissementen in de retail

Faillissementen in de retail: Onder leiding van onze insolventierechtadvocaten Ferdinand Bosvelt en Marlieke ten Brinke vond een gesprek plaats met de curatoren in de faillissementen van DA, Macintosh...

Lees meer

Arrest Rabobank/Reuser

Pandrecht op voorwaardelijk eigendomsrecht In het arrest Rabobank/Reuser oordeelt de Hoge Raad dat een koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voo...

Lees meer

Huur roerende zaken

Artikel 39 Fw geldt niet alleen voor de huur van onroerende zaken, maar ook voor de huur van roerende zaken. Dat heeft de Hoge Raad in een recent arrest beslist. Hiermee heeft de Hoge Raad een einde g...

Lees meer

Stil pandrecht

Onder eigendomsvoorbehoud geleverd teeltsysteem is toekomstige zaak 
Willem Jan van Andel en Marlieke ten Brinke annoteerden een uitspraak van het Hof Den Haag over stille verpanding bij voorba...

Lees meer