Publicatie
02-11-2020

De opmars van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht en de toetsing daaraan

Cao | WAB | De WAB introduceerde een aantal nieuwe bepalingen van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht. Dat zijn bepalingen waarvan bij cao kan worden afgeweken als aan bepaalde subjectieve voorwaarden is voldaan. Voorbeelden hiervan zijn bepalingen over de mogelijkheid om bij cao de ketenregeling en het loonuitsluitingsbeding te verlengen.

10 jaar geleden kende het arbeidsrecht dergelijke bepalingen nog niet maar inmiddels kent het arbeidsrecht meerdere van zulke bepalingen, die ook voor de praktijk heel relevant zijn. Een interessante ontwikkeling!

Karlijn van der Heijden onderzocht de achtergrond van dergelijke bepalingen en onderzocht hoe de rechtsgeldigheid van cao-afwijkingen van deze bepalingen door de rechter moeten worden getoetst.

Lees het artikel dat in het tijdschrift ArbeidsRecht verscheen via deze link.

2 november 2020