Publicatie
24-08-2020

Opnieuw naar het Hof van Justitie voor duidelijkheid over de positie van werknemers bij een pre-packaged doorstart (zaak Heiploeg)

In een recente bijdrage in het Tijdschrift voor Insolventierecht nemen Ida Lintel en Thijs van Zanten de prejudiciële verwijzing door de Hoge Raad in de zaak Heiploeg onder de loep. Eerder oordeelde het Hof van Justitie EU in het Smallsteps-arrest al over de positie van werknemers bij een overgang van onderneming na een pre-pack. Dit arrest heeft in Nederland tot veel onzekerheid geleid over de vraag of, en zo ja, onder welke omstandigheden een ‘gepre-packte’ doorstart nog mogelijk is zonder dat ook al het personeel wordt overgenomen. In de zaak Heiploeg wordt opnieuw de gang naar het Hof van Justitie gemaakt om duidelijkheid te verkrijgen, ditmaal door de Hoge Raad.

Klik hier om het artikel te lezen.