Publicatie
16-12-2019

Administratieve vereisten WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract

Om het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, draagt een werkgever vanaf 1 januari 2020 na de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een lage WW-premie af voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd, mits er geen sprake is van een oproepovereenkomst. In andere gevallen – behalve enkele specifieke uitzonderingen – geldt de hoge WW-premie.

Op 9 december 2019 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de administratieve vereisten en de manier waarop de Belastingdienst beoordeelt of de hoge of lage WW-premie verschuldigd is.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Om voor deze werknemers de lage WW-premie af te mogen dragen, zal de werkgever een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst moeten opnemen in de loonadministratie waaruit blijkt dat werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft (niet zijnde een oproepovereenkomst).

Aan het vereiste van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is niet voldaan wanneer de werkgever de werknemer een bevestiging per brief of e-mail stuurt dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Door beide partijen ondertekend addendum Werkgevers die volstonden met een bevestiging per brief, hoeven niet een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst op te maken. Zij kunnen volstaan met een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

Coulanceregeling 3 maanden Er is een coulanceregeling voor werkgevers van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Uiterlijk voor 1 april 2020 dient voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn en moet daaruit blijken dat de werknemer reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Als niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Deze coulanceregeling geldt niet voor werknemers die na 1 januari 2020 in dienst treden.

Advies Heeft u als werkgever steeds een bevestiging per brief of e-mail gestuurd dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan dient u voor 1 april 2020 een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum in de loonadministratie op te nemen.

Voor werknemers die na 1 januari 2020 in dienst treden, kan in geen geval meer worden volstaan met een bevestigingsbrief.

Betrokken advocaten

Expertises

Arbeidsrecht