Publicatie
12-12-2019

Bestuurdersaansprakelijkheid voor een misleidend prospectus

Afgelopen jaar stond er weer een aantal megabeursgangen op de IPO-kalender. Internationaal ging het om partijen als Uber en Pinterest, maar ook nationaal kregen partijen als Prosus, Adyen en Fastned hun beursnotering. Om dat doel te bereiken werken de uitgevende instellingen samen met hun begeleidende banken (de lead manager en co-managers) en accountant aan het opstellen van een prospectus voor de beleggers, waarin alle relevante financiële informatie over de onderneming en de voorgenomen beursgang staat opgenomen. Sinds 21 juli 2019 wordt de plicht tot het uitgeven van een prospectus voorgeschreven door de in Nederland rechtstreeks werkende Europese Prospectusverordening, die de regeling in hoofdstuk 5.1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) (oud) grotendeels vervangt. Maar ook buiten een beursgang wordt vaak gewerkt met een prospectus, zoals bij investeringen in vastgoedportefeuilles. Is de informatie in het prospectus onjuist of onvolledig, dan is de uitgevende instelling daarvoor in beginsel aansprakelijk. Ook de bij de beursgang betrokken lead manager, co-managers en accountant kunnen aansprakelijk zijn. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid van de bestuurder die namens de uitgevende instelling betrokken is bij het opstellen van het prospectus? Daarover verscheen eerder dit jaar een arrest van de Hoge Raad in de Bouw State-affaire. Weliswaar verwerpt de Hoge Raad het cassatieberoep op grond van artikel 81 Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO), maar de conclusie van de A-G en de rechtsgang in deze zaak bieden interessante aanknopingspunten voor de beoordeling óf en wanneer een bestuurder aansprakelijk is voor een misleidend prospectus.

In zijn artikel voor het Maandblad voor Ondernemingsrecht maakt Jordy Hurenkamp aan de hand van het arrest van de Hoge Raad in de Bouw State-affaire en eerdere rechtspraak een tussenstand op, met beantwoording van de vraag of de recent in werking getreden Prospectusverordening tot nieuwe inzichten leidt over de bestuurdersaansprakelijkheid voor een misleidend prospectus.

J.R. Hurenkamp, Bestuurdersaansprakelijkheid voor een misleidend prospectus – een (nieuwe) tussenstand?, Maandblad voor het Ondernemingsrecht 2019/10.2.

Betrokken advocaten