Publicatie
15-09-2017

Onzorgvuldig handelen door de curator

Ferdinand Bosvelt annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JOR (2017/245): Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-3-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2116. De uitspraak behandelde de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator. In deze zaak had de curator zonder toestemming van de verhuurder winkelruimte aan een derde in gebruik gegeven na opzegging van de huurovereenkomst ex art. 39 Fw door de verhuurder.