Publicatie
09-05-2017

Verhuurder versus faillissementscurator

In een recente noot gaat Thijs van Zanten onder meer in op de vraag of de verhuurder de curator van de huurder kan dwingen om achtergelaten spullen uit het gehuurde te verwijderen. Ook bespreekt hij de vraag of een boedelschuldeiser recht heeft op rente.

9-5-2017