Publicatie
13-03-2017

Gebiedsbescherming onder de nieuwe Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de nieuwe wet Natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking getreden met als doel vereenvoudiging van de regels voor natuurbescherming, het overhevelen van bevoegdheden naar provincies en het laten aansluiten van de regels op de Europese richtlijnen. De nieuwe wet heeft gevolgen voor initiatiefnemers en vergunningverleners in onder andere landbouw, bosbouw, jacht, terreinbeheer, en ook voor bijvoorbeeld bouw en natuurorganisaties. Voor deze partijen geeft dit artikel de belangrijkste gevolgen weer van de nieuwe wet voor natuurbeschermingsgebieden

Lees hier de gehele bijdrage van Jan van Vulpen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht van Uitgeverij Den Hollander, afl. 2 (2017).13-3-2017

Betrokken advocaten