Publicatie
06-03-2012

Intensief toezicht maakt van RvC geen feitelijk beleidsbepaler

Van een raad van commissarissen mag worden verwacht dat hij handelend optreedt op het moment dat hem signalen bereiken die daartoe aanleiding geven. Deze gedragsnorm is terug te voeren op de Ogembeschikking. In deze bijdrage wordt aan de hand van de jurisprudentie een aantal situaties besproken waarin de raad van commissarissen zijn toezicht dient te intensiveren en wordt ingegaan op de vraag welke actie van de raad van commissarissen in deze situaties gevergd kan worden. De vraag die daarbij opkomt, is of een raad van commissarissen op het moment dat hij zijn toezicht intensiveert feitelijk beleidsbepalende handelingen verricht en aldus mogelijk kwalificeert als een feitelijk beleidsbepaler in de zin van art. 2:138/248 lid 7 BW. Ook deze vraag wordt beantwoord.

Koen Rutten in TOP nr. 1, februari 2012, p. 32

06-03-2012

Betrokken advocaten

Expertises

M&A