Publicatie
11-12-2014

Wcam in faillissement

Sinds 1 juli 2013 is de Wcam zo aangepast dat deze wet tegemoetkomt aan de behoefte om in faillissement op efficiënte en voortvarende wijze tot afwikkeling van massaschade te komen. Of heeft het Gerechtshof Amsterdam met zijn wijze van toetsing van de redelijkheid van de toegekende vergoeding onder Wcam-overeenkomst in de tussenbeschikking van 13 mei 2014 in de DSB-zaak deze wet ten grave gedragen? In deze bijdrage staan de wenselijkheid van de toepasbaarheid van de Wcam in faillissement en de consequenties van de wijze van toetsing van het Gerechtshof Amsterdam van de redelijkheid van de vergoeding centraal.

Lees hier de bijdrage van Koen Rutten in het Tijdschrift voor Insolventierecht, 2014/38

11-12-2014

Betrokken advocaten