Publicatie
20-12-2012

Zorgplicht banken

Koen Rutten publiceerde in TOP (Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk) over de zorgplicht van banken ten aanzien van het sluiten van renteswaps. De vraag speelt of op banken voorafgaande aan het sluiten van renteswaps met o.a. woningcorporaties, ziekenhuizen en scholen – dus in de precontractuele fase – een bijzondere zorgplicht rust. Vervolgens wordt onderzocht wat de reikwijdte daarvan is gelet op het feit dat deze entiteiten formeel kwalificeren als professionele belegger, doch materieel vaak geen kennis van en ervaring met renteswaps hebben.

De Bijzondere Zorgplicht Van Banken Top 2012, nr. 8, p. 312.

20-12-2012

Betrokken advocaten

Expertises

M&A