Publicatie
15-04-2013

De separatist

Rechtsuitoefening in de zin van art. 58 lid 1 Fw

Binnen Europa bestaat een tendens waarbij de rechten van zekerheidscrediteuren tijdens de insolventieprocedure steeds verder worden teruggeschroefd. In diverse jurisdicties, waaronder Frankrijk, Duitsland en Engeland, is het primaat bij de verkoop van door de schuldenaar in zekerheid gegeven goederen in meer of mindere mate verschoven van de zekerheidsgerechtigde naar (het equivalent van) de curator. In sommige van deze jurisdicties vloeit bovendien standaard een percentage van de opbrengst in de boedel. Hoewel er ook in Nederland voor wordt gepleit om de positie van pand- en hypotheekhouders binnen faillissement in te perken, is die positie vooralsnog bepaald florissant. Pand- en hypotheekhouders zijn separatist. Op grond van art. 57 lid 1 Fw kunnen zij hun zekerheidsrecht uitoefenen alsof er geen faillissement was.

Thijs van Zanten in Tijdschrift voor Insolventierecht nr. 2, maart/april 2013

15-04-2013