Publicatie
01-06-2012

Doorlevering - nakoming van overeenkomsten tijdens faillissement

Bijdrage voor de bundel Overeenkomsten en insolventie, Kluwer 2012, p. 89-108, waarin wordt ingegaan op de verruiming van de doorleveringsplicht tijdens faillissement. De auteurs achten het wenselijk dat deze geldt voor alle dwangcrediteuren en niet alleen voor de leveranciers van gas, water, elektriciteit en verwarming.

Doorlevering Tijdens Faillissement

01-06-2012