Publicatie
15-04-2011

Wet kraken en leegstand

Met de invoering van de Wet kraken en leegstand is kraken bij wet (art. 138a Wetboek van Strafrecht) als misdrijf strafbaar gesteld. De wet biedt een wettelijke grondslag om het wettelijk huisrecht van krakers te beperken door middel van een strafrechtelijke ontruiming van kraakpanden. Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft echter geoordeeld dat deze wettelijke basis alleen onvoldoende grond is voor een strafrechtelijke ontruiming.

15-04-2011