Publicatie
02-08-2016

Naschrift - reactie bij de 'De pre-pack en de beursvennootschap'

Jordy Hurenkamp en Koen Rutten staan in hun reactie naar aanleiding van TvI 2016/14 stil bij het artikel dat mr. Van Zanten schreef over de pre-pack bij beursvennootschappen, waarover zij eerder zelf een artikel publiceerden in de bundel VGCL. In tegenstelling tot mr. Van Zanten menen mr. Hurenkamp en mr. Rutten dat de vraag of openbaarmaking van deze koersgevoelige informatie achterwege mag blijven wegens een ‘rechtmatig belang’ bij uitstel in de zin van art. 5:25i lid 3 sub a Wft wel degelijk een (te) grote hobbel is.

Gevolg daarvan is dat de aanwijzing van een beoogd curator op grond van de Wet Continuïteit Ondernemingen I openbaar moet worden gemaakt bij beursvennootschappen en geen meerwaarde kan bieden. Het is immers van cruciaal belang dat de stille voorbereidingsfase tot het laatste moment van de doorstart niet openbaar wordt, om waardeverlies van de onderneming en onrust in de markt te voorkomen en een hogere opbrengst bij een doorstart vanuit faillissement te realiseren.

Lees hier het gehele naschrift in het Tijdschrift voor Insolventierecht (2016/23)

Lees hier de eerdere bijdrage van mr. Hurenkamp en mr. Rutten over het onderwerp in Bijdrage voor de bundel Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016, Kluwer 2015, p. 243-258

02 - 08 - 2016

Betrokken advocaten