Publicatie
01-10-2013

Curator en informatie

Informatieverschaffing door de curator in faillissement

In deze bijdrage concentreren de auteurs zich op de verplichting tot informatieverschaffing van de curator jegens de gezamenlijke schuldeisers, jegens individuele schuldeisers en jegens een commissie uit de schuldeisers. De vraag die daarbij opkomt, is of er een rechtvaardiging bestaat om crediteuren die betrokken zijn in een faillissement een meeromvattend recht op informatieverstrekking door de curator te gunnen dan zij buiten faillissement jegens de schuldenaar hadden.

Bijlage: Informatieverschaffing door de curator in faillissement

Bijdrage voor de bundel De curator en informatie, Insolad jaarboek 2013, Kluwer 2013, p. 29.

01 - 10 - 2013