Publicatie
06-10-2015

Herstructurering glastuinbouw

Herstructurering van de noodlijdende glastuinbouw

Vijf grote telerorganisaties hebben gezamenlijk een nieuwe federatie onder de naam 'Federatie VruchtgroenteOrganisatie opgericht om gezamenlijk met (lokale) overheden en Rabobank - als belangrijke financier in de glastuinbouw - een coalitie te vormen. Doel van de nieuw gevormde coalitie is het hervormen van de glastuinbouw in Nederland. Naast verbetering van de afzetstructuur zijn verbeteringen noodzakelijk op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke herstructurering, agrologistiek en vernieuwing van het GMO-beleid.

De samenwerking in de nieuwe federatie betreffen onderwerpen met een gezamenlijk belang waarin iedere telersorganisatie haar verantwoordelijkheid neemt om de positie van glasgroentetelers te verbeteren. Cees Veerman zal leiding gaan geven aan de nieuwe coalitie. Binnen de coalitie zal Rabobank het voortouw nemen voor de herstructurering van de glastuinbouw. Beoogd wordt om door middel van samenwerking de thans versnipperde sector te herstructureren om zo uiteindelijk de noodlijdende glasgroentetelers uit de rode cijfers te halen. Voor een succesvolle herstructurering van de sector is het van belang dat naast de economische aspecten ook rekening wordt gehouden met de juridische aspecten waaronder (pacht)wetgeving, financieringsconstructies, opstalrechten en Warmtekrachtkoppelingen (WKK) alsmede de positie van de Belastingdienst en andere crediteuren.

Advisering en (juridische) begeleiding van dergelijke herstructureringsprocessen zijn essentieel voor een succesvol resultaat. Gelet op de jarenlange ervaring in zowel de financieringspraktijk als het pachtrecht, is Wijn & Stael Advocaten de ideale gesprekspartner voor de begeleiding van de herstructurering van de glastuinbouw.

Betrokken advocaten

Expertises

M&A