Blog 6 Leverancierskrediet: eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden

Aangemaakt: 23 oktober 2023

Blog 6 Leverancierskrediet: eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden

Het eigendomsvoorbehoud

Een eigendomsvoorbehoud is vormvrij en kan dus mondeling of schriftelijk worden overeengekomen. Een leverancier doet er goed aan om het eigendomsvoorbehoud schriftelijk vast te leggen om te bewijzen dat hij een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen. De formulering van het eigendomsvoorbehoud zal afhankelijk zijn van de concrete situatie, maar een algemene tip is om bij de formulering aan de sluiten bij de tekst van de wettelijke bepaling in art. 3:92 lid 2 BW, zodat niet een te beperkt (of te ruim) eigendomsvoorbehoud wordt bedongen.

Overigens is een te ruim geformuleerd eigendomsvoorbehoudbeding geen onoverkomelijk probleem. De wet bepaalt namelijk dat het deel van het beding dat ‘te ruim’ is, bijvoorbeeld omdat er staat dat het eigendomsvoorbehoud is bedongen tot zekerheid van een geldlening, voor ongeschreven wordt gehouden. Het beding blijft voor het overige wel geldig. 

Het eigendomsvoorbehoud kan worden vastgelegd in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden. De koper is gebonden aan deze algemene voorwaarden als hij de toepasselijkheid ervan heeft aanvaard. Daarbij is het niet nodig dat de koper bij het sluiten van de overeenkomst de inhoud van de algemene voorwaarden kende.

De koper is echter toch niet gebonden aan de algemene voorwaarden als de leverancier hem geen redelijke mogelijkheid heeft gebonden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst. De koper kan de algemene voorwaarden dan vernietigen. Een redelijke mogelijkheid om kennis te nemen van de algemene voorwaarden wordt bijvoorbeeld geboden door deze ter hand te stellen. In sommige gevallen is een verwijzing naar de websitepagina waarop de algemene voorwaarden te vinden zijn ook voldoende. 

Blogreeks
Wilt u alles weten over het leverancierskrediet?
Dit blog maakt deel uit van een blogreeks over het leverancierskrediet. U vindt een overzicht van alle onderwerpen door te klikken op deze link

Meer weten over financiering, zekerheden & leasing?

Meer weten over financiering, zekerheden & leasing?

Gerelateerde updates