Blog 1 M&A: Het overnameproces in 7 stappen

Aangemaakt: 06 juli 2023

Blog 1 M&A: Het overnameproces in 7 stappen

Bij de koop en overname van een onderneming komt veel kijken. Het is vaak een complex en dynamisch proces. Afhankelijk van de toestand van de targetvennootschap (de vennootschap die wordt verkocht/gekocht), de wensen van partijen, de beoogde tijdslijnen, benodigde interne/externe goedkeuringen en financiering kan het overnameproces maanden (en soms zelfs jaren) duren. Het overnameproces kan op verschillende manieren verlopen.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende fasen van het overnameproces:

1. De voorbereidingsfase
Het begint allemaal in de voorbereidingsfase, waarin de verkoper de targetvennootschap tot in de puntjes voorbereidt op de verkoop en overname door de contractuele huishouding en (financiële) administratie bij te werken en eventuele juridische geschillen af te handelen. Met een aantrekkelijke 'teaser' of een informatief memorandum kunnen potentiële kopers worden benaderd om hun interesse te wekken.

2. De LOI-fase
Zodra er een potentiële koper is gevonden, gaan we over naar de LOI-fase. Dit is het moment waarop de intentieovereenkomst door koper en verkoper wordt ondertekend. Hierin worden afspraken gemaakt over de mogelijke koop en overname. Bijvoorbeeld over de tijdslijnen, uitgangspunten voor de koopprijs en de voorwaarden die moeten worden vervuld om de overname uiteindelijk af te ronden. Denk bijvoorbeeld aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, geheimhouding, exclusiviteit en het door koper uit te voeren due diligence-onderzoek (een boekenonderzoek).

3. De Due diligence-fase
De volgende fase is de due diligence-fase. Hierin richt de verkoper een virtuele data room in waarin alle cruciale informatie over de targetvennootschap te vinden is. Als potentiële koper krijg je de mogelijkheid om grondig onderzoek te doen, zodat je een zo goed mogelijk beeld krijgt van het geen je eventueel gaat kopen of overnemen. Je krijgt toegang tot waardevolle documenten, zoals contracten, jaarverslagen en vergunningen en informatie over de werknemers van de targetvennootschap. Deze documenten worden vaak samen met professionele adviseurs, zoals advocaten, accountants en fiscalisten, onder de loep genomen. Als koper kan je in deze fase vragen aan de verkoper stellen en de targetvennootschap bezoeken. Met een bevredigend due diligence-rapport wordt de volgende stap gezet: het opstellen van de juridische documentatie.

4. De documentatie- en onderhandelingsfase
De documentatie- en onderhandelingsfase is de fase waarin de koper de eerste concepten van de juridische documentatie opstelt, met als belangrijkste document de koopovereenkomst. In deze overeenkomst maken partijen afspraken over de koop van de targetvennootschap, de koopprijs, de garanties en het non-concurrentiebeding van de verkoper. De verkoper beoordeelt vervolgens deze documenten en zal met koper in onderhandeling gaan over de inhoud ervan. In deze fase worden partijen vaak bijgestaan door juridische adviseurs.

5. De fase van ondertekening
Nadat partijen de juridische documentatie hebben uitonderhandeld, kunnen zij overgaan tot het ondertekenen van de documentatie (de signing). Partijen zijn vanaf dat moment in principe gebonden aan de overname.

6. De fase tussen ondertekening en afronding
Soms zijn er nog enkele opschortende voorwaarden die moeten worden vervuld voordat we doorgaan naar de closing-fase. Dit kan onder meer goedkeuring van relevante autoriteiten inhouden, zoals de Autoriteit Consument & Markt. Bedrijven mogen namelijk niet zo groot worden dat ze de concurrentie kunnen belemmeren. De ACM houdt hier toezicht op. 

7. De fase van afronding: 
En dan is het moment daar: de afronding. Bij de notaris wordt de aandelentransactie officieel afgerond en worden de aandelen, met een notariële akte van levering, overgedragen aan de koper van de targetvennootschap.

Blogreeks
Wilt u alles weten over de (ver-)koop van een onderneming?
Dit blog maakt deel uit van een blogreeks over de verschillende fases en juridische onderwerpen die spelen bij de (ver-)koop van een onderneming. Het volgende blog zoomt in op de aandachtspunten bij een due dillegence-onderzoek. Via deze link vindt u een overzicht van alle onderwerpen.

Meer weten over M&A?

Meer weten over M&A?