Arrest Rabobank/Reuser

Aangemaakt: 06 juni 2016

Arrest Rabobank/Reuser

Pandrecht op voorwaardelijk eigendomsrecht

In het arrest Rabobank/Reuser oordeelt de Hoge Raad dat een koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voorwaardelijke eigendomsrecht. Dat voorwaardelijke eigendomsrecht kan na faillissement van de koper door betaling van de verkoper uitgroeien tot een vol eigendomsrecht, waardoor de zaken aan de pandhouder toekomen (en niet in de faillissementsboedel vallen). Deze uitkomst werd al eerder bepleit door Willem Jan van Andel en Marlieke ten Brinke in hun noot onder het arrest van het Hof (JOR 2015/53).