Accountant ontdekt fraude niet: toch voldoende diepgang controle

Aangemaakt: 10 juli 2018

Accountant ontdekt fraude niet: toch voldoende diepgang controle

Noor Zetteler annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JOR (2018/200): Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5224.

Een investeerder die zijn geld als gevolg van fraude heeft verloren, tracht de accountant aan te spreken voor de schade die hij heeft geleden. De accountant zou namelijk bij de jaarrekeningen 2007 en 2008 ten onrechte een verklaring van oordeelonthouding hebben gegeven. De accountant had voorts de fraude moeten opmerken en daarvoor moeten waarschuwen. De jaarrekeningen 2009 en 2010 zouden ook ten onrechte door de accountant zijn voorzien van goedkeurende verklaringen.

Het arrest van het Hof Amsterdam laat terecht zien dat een geval van fraude niet zonder meer de conclusie rechtvaardigt dat de accountant (dus) zijn controlewerkzaamheden met onvoldoende diepgang zou hebben verricht en de fraude ten onrechte niet heeft gedetecteerd.


10-7-2018

Betrokken(en)