Nieuws
25-02-2022

INWERKINGSTREDINGSDATUM OMGEVINGSWET EN WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft duidelijkheid verschaft over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De wet zal in werking treden op 1 januari 2023, waardoor ook de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt verplaatst. Het vaststellen van deze datum geeft de nodige houvast voor de markt en bestuursorganen. Het laatste staartje van het Omgevingswetproject zit in de technische (on)mogelijkheden van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit is het nieuwe digitale systeem dat onder meer het Omgevingsloket en www.ruimtelijkeplannen.nl zal vervangen en waardoor er één digitaal loket komt voor initiatiefnemer. Ook krijgen bestuursorganen nu nog ruim de tijd om zich voor te bereiden op het 'nieuwe werken' met de Omgevingswet.

Concreet geeft Minister De Jonge aan dat er nu de tijd wordt genomen om het aantal onvoorziene problemen bij de uitvoering zoveel mogelijk te voorkomen of hun impact te verkleinen door een versterkte serviceketen in te stellen. Er komt een (tijdelijke) (extra) helpdesk voor overheden en bedrijven voor de start van het project, die minstens een half jaar vóór de inwerkingtreding al operationeel moet zijn. Ook geeft Minister De Jonge aan dat als een bestuursorgaan hierna toch nog tegen problemen aanloopt in de voorbereiding, zij rond 1 juli 2022 tijdelijke maatregelen moet nemen zodat de wetten toch verantwoord in werking kunnen treden.

Over de datum van inwerkingtreding kunnen de Eerste Kamer en Tweede Kamer nog wel stemmen. Minister De Jonge streeft naar een publicatie van het besluit tot vaststellen van de nieuwe datum van inwerkingtreding in april.

De kamerbrief is hier te raadplegen.