Nieuws
03-03-2021

Tweede Kamer verwerpt bij stemming de motie Smeulders om inwerkingtreding Omgevingswet uit te stellen

Op 25 februari 2021 heeft de Tweede Kamer bij stemming de motie Smeulders verworpen, waarin werd voorgesteld om de inwerkingtreding van de Omgevingswet voorlopig uit te stellen. Dit betekent dat de Tweede Kamer impliciet heeft ingestemd met inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022.

De Eerste Kamer is nu aan zet. Op 26 februari 2021 heeft Minister Ollongren in dat verband de Eerste Kamer een brief gestuurd over de uitwerking van de ‘roadmap Route 2022’. Daarin zijn de activiteiten opgesomd die nodig zijn voor een tijdige inwerkingtreding van de Omgevingswet. De insteek is onder meer dat provincies de ontwerp omgevingsverordeningen vanaf 1 april 2021 ter inzage zullen leggen in het DSO. Het is echter de vraag of het DSO al per 1 april 2021 gereed is voor gebruik. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen alternatieven worden verkend.

De Kamerbrief is hier te raadplegen.