Nieuws
16-09-2021

Mussche en Van Faassen benoemd tot partner bij Wijn & Stael Advocaten

Per 1 september 2021 zijn Robert van Faassen en Maarten Mussche beiden benoemd tot partner bij Wijn & Stael Advocaten.

Robert is benoemd als partner Herstructurering & Insolventie en gespecialiseerd in faillissementsrecht, herstructureringen, ondernemingsrecht en financieringen. Hij wordt regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen. Gelet op zijn ruime ervaring wordt Robert door andere curatoren ingeschakeld bij rechtmatigheidsonderzoeken en de afwikkeling van grote complexe faillissementen. Tevens adviseert Robert ondernemingen en bestuurders bij vraagstukken op het gebied van faillissement, de WHOA en herstructurering.

Maarten is benoemd als partner Corporate & Financial Litigation. Hij adviseert aandeelhouders, bestuurders en ondernemingen in (dreigende) conflictsituaties over besluitvorming en bevoegdheidsverdeling. Maarten heeft ruime ervaring in procedures over zakelijke overeenkomsten, overnamegeschillen, aandeelhoudersconflicten en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Hij procedeert regelmatig in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.

De benoeming van Van Faassen en Mussche past bij de groeiambitie van Wijn & Stael om haar Herstructurering & Insolventie- en Corporate & Financial Litigation praktijk verder uit te bouwen.