Nieuws
09-03-2021

Ida Lintel benoemd tot rechter-plaatsvervanger

Op 9 maart 2021 is onze kantoorgenoot Ida Lintel benoemd tot rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland.

Rechters-plaatsvervangers kunnen, als rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, door het bestuur van het gerecht worden opgeroepen voor de behandeling en beslissing van zaken. ‘Ik hoop met mijn expertise een bijdrage te kunnen leveren aan de rechterlijke macht en andersom verwacht ik dat het mij als advocaat verrijkt wanneer ik af en toe aan de andere kant van de tafel mag zitten.’

Expertises