Iedere zaak is anders. Net als ieder mens. De beste oplossingen vragen daarom om meer dan alleen juridische kennis. Ze vragen om advocaten die de dynamiek van een zaak perfect aanvoelen en daar feilloos op kunnen inspelen. Met persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en effectief advies. Advocaten die van de gebaande paden af durven te wijken om het beste resultaat voor u te bereiken.

Welkom bij Wijn & Stael Advocaten. Wat heeft uw zaak nodig?

Meer over Wijn & Stael

Laatste nieuws

OneThird is de winnaar van het Wijn & Stael Start-up programma 2021

Donderdag 30 september 2021 vond het Start-up event plaats op ons kantoor in Utrecht. Tijdens dit event streden vijf genomineerde start-ups om de titel Wijn & Stael Start-up 2021. Purpose, PaperontheR...

Lees meer

Mogelijk gefaseerde inwerkingtreding Wkb

Op 22 februari 2021 is het (derde en meest recente) ontwerpbesluit kwaliteitsborging aan de Eerste Kamer is toegezonden. De Eerste Kamer heeft zorgen geuit over de inwerkingtreding van de Wkb, met nam...

Lees meer

Mussche en Van Faassen benoemd tot partner bij Wijn & Stael Advocaten

Per 1 september 2021 zijn Robert van Faassen en Maarten Mussche beiden benoemd tot partner bij Wijn & Stael Advocaten. Robert is benoemd als partner Herstructurering & Insolventie en gespecialiseerd ...

Lees meer

Huurkorting vanwege corona wordt beperkt

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 september 2021 een arrest gewezen over de huurkorting tijdens de lockdownperiodes. Hierin staat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) centraal. Deze vorm van overh...

Lees meer

Genomineerden Wijn & Stael Start-up programma 2021 zijn bekend

Wijn & Stael voelt zich betrokken bij jonge ondernemers. De start-ups van nu bepalen namelijk de ontwikkeling van onze economie én maatschappij van morgen. Daar dragen wij graag actief aan bij. En da...

Lees meer

Lancering Wijn & Stael Start-Up Programma

Heb jij een start-up en ben je toe aan de volgende fase in de ontwikkeling? Grote kans dat je op juridisch vlak alles goed geregeld wilt hebben, zodat je geen kansen mist of voor ongewenste verrassing...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert bij overname Cascade aan Total Design

Wijn & Stael heeft Design Connection IJspeert geadviseerd bij de verkoop van het Amsterdamse communicatiebureau Cascade aan Total Design. Cascade is in 1992 opgericht door Olga IJspeert en is gespecia...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert aandeelhouders van Bies bij de verkoop van hun aandelen aan het Verenigd Ondernemers Fonds

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van Bies geadviseerd bij de verkoop van hun aandelen aan het Verenigd Ondernemers Fonds. Bies is één van de grootste toeleveranciers van (CNC) draai- en freeswer...

Lees meer

Wijn & Stael heeft Vette & Verhaart geadviseerd bij een nieuwe samenwerking met investeringsmaatschappij Craft Capital

Vette & Verhaart is opgericht in 1880 en een echt familiebedrijf. Vette & Verhaart gevestigd in het Zeeuwse Yerseke en is actief in de kweek en verkoop van mosselen en oesters. Ook is zij actief in de...

Lees meer

Beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verplaatst

Vandaag werd bekend dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) met een half jaar wordt verplaatst naar 1 juli 2022. In haar brief van 2...

Lees meer

Laatste publicaties

​Helpling-schoonmakers zijn uitzendkrachten

Op 21 september 2021 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat tussen het online platform Helpling en de via hen werkzame schoonmakers een uitzendovereenkomst bestaat. Zij hebben als gevolg daarvan recht...

Lees meer

​Belastingdienst is tijdelijk bereid het ‘dubbel percentage’-vereiste te laten varen in het kader van WHOA-akkoorden

Tijdens de coronacrisis konden ondernemingen gebruik maken van het bijzonder uitstel van betaling van belastingen. Aan dat generieke uitstel is sinds kort een einde gekomen. Sinds 1 oktober 2021 zijn ...

Lees meer

Hof van Justitie Europese Unie: oneerlijke bedingen en CHF-hypotheken

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het "Hof") heeft op 10 juni 2021 een arrest gewezen met betrekking tot de op banken rustende verplichtingen in het kader van door consumenten afgesloten hypo...

Lees meer

Een algoritme als werkgever

Slimme technologieën brengen de vraag van de consument en het aanbod van bedrijven samen via online platformen, zoals het platform Uber. Door het inloggen op de Uber-app wordt door een algoritme bepa...

Lees meer

Een uitzend- of payrollovereenkomst na een leverancierswissel

Het is niet ongebruikelijk dat een uitzendkracht eerst via de ene en na een leverancierswissel door een andere werkgever ter beschikking wordt gesteld van een klant. Sinds de invoering van de Wet Arbe...

Lees meer

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU na Schrems II

In mijn blog van 29 juli 2021 heb ik toegelicht dat sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" of in het Engels: "GPDR") het mogelijk werd om vrij gemakkelijk persoonsge...

Lees meer

Besluitvorming in een concern: wat betekent dit voor het adviesrecht van de ondernemingsraad?

In een (internationaal) concern heeft de moedervennootschap regelmatig veel invloed op (de besluitvorming van) de dochtervennootschap. Dit kan op verschillende manieren. De moedervennootschap kan bijv...

Lees meer

Belastingdienst geeft duidelijkheid over haar beleid bij WHOA-akkoorden

Na de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') per 1 januari 2021, heeft de Belastingdienst per 1 juli 2021 de Leidraad Invordering 2008 ('Leidraad') gewijzigd en haar beleid ten a...

Lees meer

​Nieuwe modelbepalingen (SCC’s) voor veilige doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ''AVG'' of in het Engels: ''GPDR'') in Europa ingevoerd, waardoor in de gehele Europese Unie (''EU'') een gelijkwaardig niveau van bescherming...

Lees meer

Woningcorporaties dan toch aanbestedingsplichtig?

Wat zijn de gevolgen hiervan voor woningcorporaties en de woningbouw in Nederland? Het hangt al jaren in de lucht en het is dan ook niet de eerste keer dat we schrijven over een eventuele aanbesteding...

Lees meer