Iedere zaak is anders. Net als ieder mens. De beste oplossingen vragen daarom om meer dan alleen juridische kennis. Ze vragen om advocaten die de dynamiek van een zaak perfect aanvoelen en daar feilloos op kunnen inspelen. Met persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en effectief advies. Advocaten die van de gebaande paden af durven te wijken om het beste resultaat voor u te bereiken.

Welkom bij Wijn & Stael Advocaten. Wat heeft uw zaak nodig?

Meer over Wijn & Stael

Laatste nieuws

Wijn & Stael adviseert bij verkoop Regts B.V. aan Isero B.V.

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van Regts B.V. bijgestaan bij de verkoop van hun aandelen aan Isero B.V. Regts is een technische groothandel met meerdere vestigingen in Friesland en bestaat al si...

Lees meer

Else Loes Pasma en Patricia Kleijn benoemd tot managing partner

Per 1 januari 2022 zijn Else Loes Pasma en Patricia Kleijn benoemd tot Managing Partner bij Wijn & Stael. Hiermee volgen zij Humphrey Lakens en Remco Vermaire op. Wijn & Stael is er trots op dat het t...

Lees meer

Wijn & Stael op plek 35 in Nederlandse advocatie top 50

Gisteren maakte advocatie.nl de top 50 van de Nederlandse advocatuur bekend. Wijn & Stael staat, net zoals vorig jaar op de 35e plaats. Op dit moment werken er 2,5% meer advocaten bij de 50 grootste k...

Lees meer

Onderzoeksrapport inzake faillissement FlexEnergie

Willem Jan van Andel heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het faillissement in 2018 van FlexEnergie. Het rapport dat hieruit volgde, kunt u hier downloaden....

Lees meer

Wijn & Stael adviseert aandeelhouders van Bipharma bij verkoop aandelen.

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van Bipharma bijgestaan bij de verkoop van hun aandelen aan de Centrale Bereidingsapotheek Nederland (Ceban). Bipharma is als farmaceutisch marketing- en salesbedr...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert bij verkoop CG Reseach aan Norstat

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van CG Research bijgestaan bij de verkoop van hun aandelen aan Norstat. CG Research richt zich op marktonderzoek en is de grootste research facilitator van Nederla...

Lees meer

Oratie Thijs van Zanten

Afgelopen dinsdag sprak onze kantoorgenoot Thijs van Zanten zijn oratie 'Classificatie van verplichtingen in faillissement' uit als hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid op de Rijksuniversiteit Groning...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert Welkom Energie

Op 29 oktober 2021 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement van Welkom Energie uitgesproken. Door de rechtbank is de heer mr. J.M. van Raaijen als curator aangesteld. Het faillissement vo...

Lees meer

Lancering Reorganisatiewebsite; antwoorden op al uw arbeidsrechtelijke vragen!

Een reorganisatie wordt door een werkgever aangewend wanneer hij wegens bedrijfseconomische redenen afscheid wil nemen van (een deel van) de in dienst zijnde werknemers. Veelal met als doel om een kos...

Lees meer

OneThird is de winnaar van het Wijn & Stael Start-up programma 2021

Donderdag 30 september 2021 vond het Start-up event plaats op ons kantoor in Utrecht. Tijdens dit event streden vijf genomineerde start-ups om de titel Wijn & Stael Start-up 2021. Purpose, PaperontheR...

Lees meer

Laatste publicaties

Wijziging Insolventieverordening: de WHOA nu ook erkend in lidstaten EU

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is inmiddels een jaar geleden (1 januari 2021) in werking getreden.[1] Met die inwerkingtreding werd het Nederlandse faillissementsrecht een herstructureri...

Lees meer

Factuurfraude: wie betaalt de prijs?

Dieuwertje de Leeuw schreef voor Maandblad voor Ondernemingsrecht onderstaande publicatie. In het Devante/Hascor-arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de te hanteren maatstaf bij beantwoordi...

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad biedt duidelijkheid over huurkorting tijdens coronaperiode

In maart 2021 stelde de Rechtbank Limburg prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de vraag of een huurder vanwege de coronamaatregelen aanspraak kan maken op huurkorting en zo ja, hoe deze dan bere...

Lees meer

Hoofdlijnen van de BV

Eveline Neele schreef samen met Hugo van Winden, Nelly Wisse en Etzel van Dooren een webpublicatie over de BV. In de webpublicatie wordt de lezer op praktische wijze door alle onderdelen geleid die vo...

Lees meer

Wetswijziging: eerder medezeggenschapsrechten voor (flex)werknemers bij OR-verkiezingen

Let op bij OR-verkiezingen; nieuwe werknemers, uitzendkrachten en payrollwerknemers kunnen mogelijk al per 1 januari 2022 bij OR-verkiezing eerder stemmen bij OR-verkiezingen en zichzelf verkiesbaar s...

Lees meer

De gevolgen van het coalitieakkoord 2021 voor de arbeidsmarkt

Op 15 december hebben de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord 2021-2025 aan de Tweede Kamer aangeboden. De titel en het motto van het akkoord is: ‘Omzien naar elkaar, vooru...

Lees meer

Accountants en inzagerecht

Ten behoeve van de Leidraad voor de accountant voor middelgrote en kleine accountantskantoren van Wolters Kluwer schreef Xander van Leeuwen onderstaande bijdrage over accountants en inzagerecht. Hieri...

Lees meer

Een-op-een grondverkoop door gemeente niet zonder meer mogelijk

De Hoge Raad heeft in het arrest Becedo/Montferland van 26 november 2021 beperkingen gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij verkoop van onroerend goed. Onderhands onroerend goed aanbieden ...

Lees meer

MOGEN SPORTSCHOLEN REGISTREREN OF HUN LEDEN GEVACCINEERD ZIJN?

De coronamaatregelen blijven elkaar snel opvolgen, maar de verplichte coronacheck is voor sportscholen al enkele weken van kracht. Sportscholen mogen hun leden enkel tot de sportschool toelaten als zi...

Lees meer

Hoge Raad: e-ontslaggrond hoeft geen laatste redmiddel te zijn

Voor een ontslag op staande voet is zodanig verwijtbaar handelen van de werknemer vereist dat dit een dringende reden oplevert. In die gevallen kan de werknemer alleen worden ontslagen als dit een laa...

Lees meer