Iedere zaak is anders. Net als ieder mens. De beste oplossingen vragen daarom om meer dan alleen juridische kennis. Ze vragen om advocaten die de dynamiek van een zaak perfect aanvoelen en daar feilloos op kunnen inspelen. Met persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en effectief advies. Advocaten die van de gebaande paden af durven te wijken om het beste resultaat voor u te bereiken.

Welkom bij Wijn & Stael Advocaten. Wat heeft uw zaak nodig?

Meer over Wijn & Stael

Laatste nieuws

Lancering Wijn & Stael Start-Up Programma

Heb jij een start-up en ben je toe aan de volgende fase in de ontwikkeling? Grote kans dat je op juridisch vlak alles goed geregeld wilt hebben, zodat je geen kansen mist of voor ongewenste verrassing...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert bij overname Cascade aan Total Design

Wijn & Stael heeft Design Connection IJspeert geadviseerd bij de verkoop van het Amsterdamse communicatiebureau Cascade aan Total Design. Cascade is in 1992 opgericht door Olga IJspeert en is gespecia...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert aandeelhouders van Bies bij de verkoop van hun aandelen aan het Verenigd Ondernemers Fonds

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van Bies geadviseerd bij de verkoop van hun aandelen aan het Verenigd Ondernemers Fonds. Bies is één van de grootste toeleveranciers van (CNC) draai- en freeswer...

Lees meer

Wijn & Stael heeft Vette & Verhaart geadviseerd bij een nieuwe samenwerking met investeringsmaatschappij Craft Capital

Vette & Verhaart is opgericht in 1880 en een echt familiebedrijf. Vette & Verhaart gevestigd in het Zeeuwse Yerseke en is actief in de kweek en verkoop van mosselen en oesters. Ook is zij actief in de...

Lees meer

Beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verplaatst

Vandaag werd bekend dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) met een half jaar wordt verplaatst naar 1 juli 2022. In haar brief van 2...

Lees meer

Realisatie van betaalbare woningen lijkt tegenwoordig de (gemeentelijke) eis

De bouw van sociale en middeldure huurwoningen kan al worden afgedwongen via het bestemmingsplan, maar nu lijken gemeenten ook steeds vaker te grijpen naar de doelgroepenverordening om bijvoorbeeld de...

Lees meer

Wijziging rechtspositie bestuurders stichtingen per 1 juli 2021

De rechtspositie van bestuurders van stichtingen wijzigt ingrijpend per 1 juli 2021 door de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ("WBTR"). De preventieve ontslagtoets verdwijnt voor...

Lees meer

Uitvaartorganisatie Yarden wordt door branchegenoot DELA overgenomen.

Onder meer het verzekeringsbedrijf van Yarden zal overgaan naar DELA. De afgelopen jaren is de solvabiliteit van Yarden onder druk komen te staan. Yarden kon daardoor op lange termijn de dekking van d...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert Govers bij verkoop aan Isero

Wijn & Stael Advocaten heeft de aandeelhouder van Govers B.V. bijgestaan bij de verkoop van haar aandelen aan Isero. Govers is een gerenommeerde ijzerwarengroothandel met meerdere vestigingen in Noord...

Lees meer

Remco Vermaire benoemd tot Managing Partner

Remco Vermaire is per 20 april 2021 benoemd tot managing partner van Wijn & Stael Advocaten. Hiermee volgt hij Koen Rutten op. Samen met Humphrey Lakens vormt Vermaire het team van managing partners. ...

Lees meer

Laatste publicaties

Woningcorporaties dan toch aanbestedingsplichtig?

Wat zijn de gevolgen hiervan voor woningcorporaties en de woningbouw in Nederland? Het hangt al jaren in de lucht en het is dan ook niet de eerste keer dat we schrijven over een eventuele aanbesteding...

Lees meer

Stikstofwet en bouwvrijstelling gaan per 1 juli in

Op 1 juli treden de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Stikstofwet) en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Hiermee wordt onder andere een (gedeeltelijke) vrij...

Lees meer

SER-advies voor de arbeidsmarkt: een doekje voor het bloeden?

De toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt is een complex probleem. Op 2 juni 2021 heeft de SER een (concept)advies gegeven met als doel de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd weer de basi...

Lees meer

​Voetbalclub ADO Den Haag start WHOA-traject

ADO Den Haag heeft op 3 mei 2021 een startverklaring voor het opstarten van een WHOA-traject bij de rechtbank gedeponeerd, waarbij zij de rechtbank tevens heeft verzocht een afkoelingsperiode te gelas...

Lees meer

In de wurggreep van de wederpartij

De redding van in de kern levensvatbare ondernemingen die om de een of andere reden in zwaar weer zijn geraakt, is een thema dat al geruime tijd hoog op de (rechts)politieke agenda staat. De coronacri...

Lees meer

Hoe varkens in nood de toegang tot de rechter bij omgevingsbesluiten veranderen

In dit blog praten wij u bij over de gevolgen van het - nu al klassieke - Varkens in Nood-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) voor het Nederlandse bestuursprocesrech...

Lees meer

Evaluatie proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Sinds 2015 vinden er pilots met bouwen onder kwaliteitsborging plaats. In deze proefprojecten wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling zoals die straks geldt na inwerkingtre...

Lees meer

DE WET BIBOB ONDER DE OMGEVINGSWET: VERRUIMING VAN DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN TER BESCHERMING TEGEN CRIMINELE ACTIVITEITEN IN DE VASTGOEDSECTOR

Huisjesmelkerij kan leiden tot uitbuiting, verhuur aan illegalen, huisvesting van criminelen, overbewoning en (brand)onveiligheid. Althans, zo stelde het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de Ha...

Lees meer

De impact van de WHOA voor de (bank)garantiepraktijk

Marina Luijkx schreef voor HERO (Herstructurering & Recovery Online) een artikel over de impact die de WHOA heeft voor de (bank)garantiepraktijk. 'In het handelsverkeer vormen abstracte (bank)garant...

Lees meer

CAO IN CORONATIJD: WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Het afgelopen jaar werden weinig cao’s gesloten. Door corona bestaat veel onzekerheid en zijn de arbeidsmarktomstandigheden in sommige sectoren sterk gewijzigd. In een cao kunnen afspraken worden ge...

Lees meer