Iedere zaak is anders. Net als ieder mens. De beste oplossingen vragen daarom om meer dan alleen juridische kennis. Ze vragen om advocaten die de dynamiek van een zaak perfect aanvoelen en daar feilloos op kunnen inspelen. Met persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en effectief advies. Advocaten die van de gebaande paden af durven te wijken om het beste resultaat voor u te bereiken.

Welkom bij Wijn & Stael Advocaten. Wat heeft uw zaak nodig?

Meer over Wijn & Stael

Laatste nieuws

Een van de eerste uitspraken over het studiekostenbeding.

Op 10 januari jl publiceerde de rechtbank Midden-Nederland een van de eerste uitspraken waarin de vraag aan de orde was in hoeverre een tussen partijen overeengekomen studiekostenbeding (nog) gelding ...

Lees meer

Start-up programma 2023 van start!

Wij voelen ons betrokken bij jonge ondernemers. De start-ups van nu hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze economie en maatschappij van morgen. Daar dragen wij graag actief aan bij. En...

Lees meer

Noor Zetteler toegetreden tot de Council van INSOL Europe

Per oktober 2022 is Noor Zetteler toegetreden tot de Council van INSOL Europe, het (non-executive) bestuur van deze organisatie. INSOL Europe is een Europese organisatie van professionals die gespecia...

Lees meer

Invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld naar 1 juli 2023.

Minister Hugo de Jonge heeft middels een brief aan de Eerste kamer bekend gemaakt dat hij het niet verantwoord vindt om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in te laten gaan. Volgens De Jonge is er meer...

Lees meer

Belastingdienst biedt ondernemers helpende hand door soepeler uitstel- en kwijtscheldingsbeleid

Met ingang van dit nieuwe kwartaal dienen ondernemingen hun in 'coronatijd' opgebouwde belastingschulden te gaan afbetalen. Zij krijgen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om deze schuld af ...

Lees meer

CINDY HOOGTEIJLING EN IDA LINTEL BENOEMD TOT PARTNER BIJ WIJN & STAEL ADVOCATEN

Met trots kunnen we mededelen dat Cindy Hoogteijling en Ida Lintel per 1 oktober 2022 benoemd zijn tot partner van Wijn & Stael Advocaten. Cindy Hoogteijling (1988) is benoemd tot partner Fusies en Ov...

Lees meer

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ("Wtva") in werking getreden. Aan de hand van onderstaande checklist kunt u nagaan of uw organis...

Lees meer

Wet kwaliteitsborging gedeeltelijk in werking getreden

Op 22 april 2022 zijn enkele artikelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Dit is nodig met het oog op de voorberei...

Lees meer

THE LEGAL 500 RANKING 2022

Recentelijk verscheen The Legal 500 waarin Wijn & Stael Advocaten vermeld staat bij de secties Commercial Litigation (tier 3), Restructuring & Insolvency (tier 3) en Employment (tier 4). Wij zijn trot...

Lees meer

Noor Zetteler treedt af als voorzitter van INSOLAD. Henri Bentfort van Valkenburg neemt haar functie over.

Gisteren is tijdens de ALV van Vereniging van Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) bekend gemaakt dat Noor Zetteler afscheid neemt als voorzitter. Henri Bentfort van Valkenburg neemt haar functie over...

Lees meer

Laatste publicaties

De afdwingbare financiële bijdrage kwaliteitsverbetering onder de Omgevingswet: Financiële bijdrage sociale en middeldure woningen contractueel afdwingbaar?

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het wettelijk systeem van kostenverhaal op onderdelen wezenlijk wijzigen. Indien kostenverhaal verzekerd is via een anterieure overeenkomst blijft het m...

Lees meer

De juridische consequenties van een asset freeze op aandelen in een besloten of naamloze vennootschap

InleidingIn deel 1 van deze serie blogs over het sanctierecht naar aanleiding van de invasie van Rusland in Oekraïne zijn wij ingegaan op wat het sanctierecht inhoudt en op wie het van toepassing is....

Lees meer

Nieuw EU-US Data Privacy Framework in aantocht

In de Europese Unie (“EU”) worden persoonsgegevens beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”, in het Engels beter bekend als de “GDPR”). Door de AVG is het mogelijk...

Lees meer

Te laat beroep ingediend: alsnog ontvankelijk of niet?

Op 11 januari 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) in deze uitspraak geconcludeerd dat het te laat indienen van beroep niet verwijtbaar was. Appellant was niet b...

Lees meer

De juridische gevolgen van een asset freeze

In deel 2 van deze serie blogs over het sanctierecht bespreken wij 1 van de meest complexe sanctiemaatregelen van de EU tegen Rusland: de asset freeze. Een asset freeze is een internationale economisc...

Lees meer

10 aandachtspunten bij het ontslag van een statutair directeur

De rechtspositie van de statutair directeur is wezenlijk anders dan die van een gewone werknemer. Het ontslagtraject van een statutair directeur weerspiegelt de dubbele rechtsbetrekking die de statuta...

Lees meer

Aansprakelijkheid gerechtsdeskundige: ernstig verwijt vereist?

Op 14 oktober 2022 oordeelde de Hoge Raad over de maatstaf die geldt voor de aansprakelijkheid van een gerechtsdeskundige. Uit het arrest blijkt dat er geen ernstig verwijt of ernstige fout vereist is...

Lees meer

Wat houdt sanctierecht in en op wie is het van toepassing?

Inleiding Als gevolg van de inval op de Krim heeft de Europese Unie (EU) vanaf maart 2014 (steeds meer) sanctiemaatregelen tegen Rusland ingesteld. In het afgelopen jaar zijn daar, in reactie op de in...

Lees meer

Wet open overheid: begrenzing van de weigeringsgrond ‘ten behoeve van intern beraad’ in de huidige rechtspraktijk

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (“Woo”) in werking getreden en is de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) ingetrokken (zie daarover deze bijdrage). Er is niet voorzien in overgangsrecht,...

Lees meer

De energie label C-verplichting voor kantoorgebouwen

Ondanks dat slechts 50% van de kantoren in Nederland (laatste meting 1 oktober 2022) een energielabel C of beter heeft, zullen kantoorgebouwen per 1 januari 2023 minimaal over een energielabel C moete...

Lees meer