Iedere zaak is anders. Net als ieder mens. De beste oplossingen vragen daarom om meer dan alleen juridische kennis. Ze vragen om advocaten die de dynamiek van een zaak perfect aanvoelen en daar feilloos op kunnen inspelen. Met persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en effectief advies. Advocaten die van de gebaande paden af durven te wijken om het beste resultaat voor u te bereiken.

Welkom bij Wijn & Stael Advocaten. Wat heeft uw zaak nodig?

Meer over Wijn & Stael

Laatste nieuws

Noor Zetteler toegetreden tot de Council van INSOL Europe

Per oktober 2022 is Noor Zetteler toegetreden tot de Council van INSOL Europe, het (non-executive) bestuur van deze organisatie. INSOL Europe is een Europese organisatie van professionals die gespecia...

Lees meer

Invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld naar 1 juli 2023.

Minister Hugo de Jonge heeft middels een brief aan de Eerste kamer bekend gemaakt dat hij het niet verantwoord vindt om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in te laten gaan. Volgens De Jonge is er meer...

Lees meer

Belastingdienst biedt ondernemers helpende hand door soepeler uitstel- en kwijtscheldingsbeleid

Met ingang van dit nieuwe kwartaal dienen ondernemingen hun in ‘coronatijd’ opgebouwde belastingschulden te gaan afbetalen. Zij krijgen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om deze schuld...

Lees meer

CINDY HOOGTEIJLING EN IDA LINTEL BENOEMD TOT PARTNER BIJ WIJN & STAEL ADVOCATEN

Met trots kunnen we mededelen dat Cindy Hoogteijling en Ida Lintel per 1 oktober 2022 benoemd zijn tot partner van Wijn & Stael Advocaten. Cindy Hoogteijling (1988) is benoemd tot partner Fusies en Ov...

Lees meer

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (“Wtva”) in werking getreden. Aan de hand van onderstaande checklist kunt u nagaan of uw org...

Lees meer

Wet kwaliteitsborging gedeeltelijk in werking getreden

Op 22 april 2022 zijn enkele artikelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Dit is nodig met het oog op de voorberei...

Lees meer

THE LEGAL 500 RANKING 2022

Recentelijk verscheen The Legal 500 waarin Wijn & Stael Advocaten vermeld staat bij de secties Commercial Litigation (tier 3), Restructuring & Insolvency (tier 3) en Employment (tier 4). Wij zijn trot...

Lees meer

Noor Zetteler treedt af als voorzitter van INSOLAD. Henri Bentfort van Valkenburg neemt haar functie over.

Gisteren is tijdens de ALV van Vereniging van Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) bekend gemaakt dat Noor Zetteler afscheid neemt als voorzitter. Henri Bentfort van Valkenburg neemt haar functie over...

Lees meer

Rankings Chambers Europe 22

Wijn & Stael Advocaten is mentioned several times in the recently published Chambers Europe 2022 guide. We are proud of the rankings and very grateful for the great feedback we received from our clien...

Lees meer

Wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen, geen uitzondering franchise

Op 15 maart 2022 is het wetsvoorstel voor verkorting van de betaaltermijn voor grote ondernemingen tot 30 dagen aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee wordt beoogd mkb-ondernemers beter te bescherme...

Lees meer

Laatste publicaties

De informatieplicht van de aannemer jegens de kwaliteitsborger onder de Wkb; zorg dat partijen dit regelen in de aannemingsovereenkomst!

De kwaliteitsborger is onder de Wkb onder meer verplicht een risicobeoordeling van het bouwplan te maken en op basis daarvan een borgingsplan vast te stellen. Verder moet hij aan het einde van de bouw...

Lees meer

Toepassing van het ‘Didam’-arrest in recente uitspraken

Nadat de Hoge Raad op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest wees, was er nog veel onduidelijk over de reikwijdte en de gevolgen van dit arrest. Er is inmiddels een aantal uitspraken (veelal in kort ...

Lees meer

Mogelijkheid tot eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden verduidelijkt door Hoge Raad

Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst (artikel 7:613 BW) is opgenomen kan een werknemer soms toch verplicht zijn een wijziging van de arbeidsvoorwaarden te accepteren. In 20...

Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”): Minister Hugo de Jonge treft (extra) voorzorgsmaatregelen in verband met inwerkingtreding

Vragen van Eerste Kamer over WkbBij brief van 30 september jl. heeft de Eerste Kamer haar zorgen geuit over de mogelijke gevolgen van de inwerkingtreding van Wkb. De Eerste Kamer vreest voor het (deel...

Lees meer

Hof van Justitie van de Europese Unie: Ongeldig is de bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over UBO’s.

De instelling van het UBO-register staat al jaren in de aandacht van de (Europese) politiek en praktijk. Het UBO-register is een register van het handelsregister waarin UBO’s (de uiteindelijk belang...

Lees meer

Bedrijven leggen productie stil door hoge energieprijzen. Wat zijn de gevolgen voor de werknemers?

Aluminiumfabriek Aldel uit het Groningse Farmsum heeft de productie van aluminimum stil gelegd. Volgens het nieuws spreekt de fabrikant van een “noodzakelijk” besluit vanwege de “torenhoge energ...

Lees meer

Accountant aansprakelijk wegens te late publicatie van de jaarrekening?

InleidingOp 13 september 2022 heeft het hof Den Bosch in hoger beroep geoordeeld over de aansprakelijkheid van de accountant jegens haar opdrachtgever in verband met de ontijdige publicatie van een ja...

Lees meer

Blik op het overgangsrecht van de Omgevingswet

Het overgangsrecht regelt de overgang van het huidige naar het nieuwe stelsel en bepaalt welke regels vanaf 1 juli 2023 van toepassing zijn. De komende jaren zal het overgangsrecht een grote rol gaan ...

Lees meer

Raad van State trekt een streep door de bouwvrijstelling stikstof

Vandaag heeft de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de nieuwste pleister van het stikstofprobleem voor de bouw getrokken. De uitspraak kan verstrekkende ge...

Lees meer

Kritiek op de Uitvoeringswet AVG – boetes door de AP

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (de "AVG") in werking getreden. De AVG bevat veel open begripsbepalingen en normen. Organisaties moeten zelf een invulling aan deze open b...

Lees meer