Iedere zaak is anders. Net als ieder mens. De beste oplossingen vragen daarom om meer dan alleen juridische kennis. Ze vragen om advocaten die de dynamiek van een zaak perfect aanvoelen en daar feilloos op kunnen inspelen. Met persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en effectief advies. Advocaten die van de gebaande paden af durven te wijken om het beste resultaat voor u te bereiken.

Welkom bij Wijn & Stael Advocaten. Wat heeft uw zaak nodig?

Meer over Wijn & Stael

Laatste nieuws

Wijziging rechtspositie bestuurders stichtingen per 1 juli 2021

De rechtspositie van bestuurders van stichtingen wijzigt ingrijpend per 1 juli 2021 door de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ("WBTR"). De preventieve ontslagtoets verdwijnt voor...

Lees meer

Uitvaartorganisatie Yarden wordt door branchegenoot DELA overgenomen.

Onder meer het verzekeringsbedrijf van Yarden zal overgaan naar DELA. De afgelopen jaren is de solvabiliteit van Yarden onder druk komen te staan. Yarden kon daardoor op lange termijn de dekking van d...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert Govers bij verkoop aan Isero

Wijn & Stael Advocaten heeft de aandeelhouder van Govers B.V. bijgestaan bij de verkoop van haar aandelen aan Isero. Govers is een gerenommeerde ijzerwarengroothandel met meerdere vestigingen in Noord...

Lees meer

Remco Vermaire benoemd tot Managing Partner

Remco Vermaire is per 20 april 2021 benoemd tot managing partner van Wijn & Stael Advocaten. Hiermee volgt hij Koen Rutten op. Samen met Humphrey Lakens vormt Vermaire het team van managing partners. ...

Lees meer

The Legal 500 ranking 2021

Recentelijk verscheen The Legal 500 waarin Wijn & Stael Advocaten vermeld staat bij de secties Commercial Litigation (ties 3), Restructuring & Insolvency (tier 3) en Employment (tier 4). Wij zijn trot...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert INTO Telecom & IT bij de verkoop aandelen aan de Yielder Group

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van INTO Telecom & IT geadviseerd bij de verkoop van hun aandelen aan de Yielder Group. INTO Telecom & IT is opgericht in 2002 en is de grootste leverancier op het...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert Shunter bij overname door Alstom

Wijn & Stael heeft de aandeelhouder van Shunter groep geadviseerd bij de verkoop van haar aandelen aan het Franse Alstom. Shunter is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van beheer en onder...

Lees meer

Wijzigingen (nieuwe versie van het) Besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 1 mei 2017 heeft Minister Ollongren de eerste versie van het Besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen ("Ontwerpbesluit") aan de Eerste Kamer aangeboden. Deze, maar ook de tweede versie van het Ont...

Lees meer

Tijdelijke maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Op 23 maart 2021 is de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet heeft onder meer als doel huurders van woonruimte met een gelib...

Lees meer

Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s aangescherpt vanaf 1 april

In het Bouwbesluit 2012 worden vanaf 1 april a.s. nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Deze installaties mogen niet meer ...

Lees meer

Laatste publicaties

Hoe varkens in nood de toegang tot de rechter bij omgevingsbesluiten veranderen

In dit blog praten wij u bij over de gevolgen van het - nu al klassieke - Varkens in Nood-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) voor het Nederlandse bestuursprocesrech...

Lees meer

Evaluatie proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Sinds 2015 vinden er pilots met bouwen onder kwaliteitsborging plaats. In deze proefprojecten wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling zoals die straks geldt na inwerkingtre...

Lees meer

DE WET BIBOB ONDER DE OMGEVINGSWET: VERRUIMING VAN DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN TER BESCHERMING TEGEN CRIMINELE ACTIVITEITEN IN DE VASTGOEDSECTOR

Huisjesmelkerij kan leiden tot uitbuiting, verhuur aan illegalen, huisvesting van criminelen, overbewoning en (brand)onveiligheid. Althans, zo stelde het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de Ha...

Lees meer

De impact van de WHOA voor de (bank)garantiepraktijk

Marina Luijkx schreef voor HERO (Herstructurering & Recovery Online) een artikel over de impact die de WHOA heeft voor de (bank)garantiepraktijk. 'In het handelsverkeer vormen abstracte (bank)garant...

Lees meer

CAO IN CORONATIJD: WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Het afgelopen jaar werden weinig cao’s gesloten. Door corona bestaat veel onzekerheid en zijn de arbeidsmarktomstandigheden in sommige sectoren sterk gewijzigd. In een cao kunnen afspraken worden ge...

Lees meer

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers; grote gevolgen voor de beursgang

Deliveroo ging op 31 maart 2021 naar de beurs. De NOS berichtte dat het aandeel even na de opening van de beurs in Londen meer dan een kwart verloor. Deliveroo ondervindt - onder meer - hinder van de ...

Lees meer

Reguleren woningbouw: straks ook mogelijk onder de Omgevingswet?

De woningmarkt staat onder druk. Het aantal inwoners en daarmee de vraag naar woningen in ons land blijft stijgen. Zo moeten er volgens het Stadsakkoord Wonen in de gemeente Utrecht tot aan 2040 60.00...

Lees meer

Nieuwe wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

De afschuw was groot toen de Britse krant The Guardian drie weken geleden onthulde dat er in Qatar al minstens 6.500 arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen bij de voorbereiding van het WK voetbal ...

Lees meer

Maken gemeenten misbruik van publiekrechtelijke bevoegdheden als zij een zelfbewoningsplicht opleggen wanneer zij een grondpositie hebben?

Door de zelfbewoningsplicht in anterieure overeenkomsten of erfpachtvoorwaarden verplicht te stellen, willen gemeenten voorkomen dat er met nieuwbouwwoningen wordt gespeculeerd door deze te verhuren. ...

Lees meer

Een maand WHOA: vijf uitspraken

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) in werking getreden. Precies een maand na inwerkingtreding zijn vijf rechterlijke beslissingen met betrekking tot de WHOA gepubl...

Lees meer