Iedere zaak is anders. Net als ieder mens. De beste oplossingen vragen daarom om meer dan alleen juridische kennis. Ze vragen om advocaten die de dynamiek van een zaak perfect aanvoelen en daar feilloos op kunnen inspelen. Met persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en effectief advies. Advocaten die van de gebaande paden af durven te wijken om het beste resultaat voor u te bereiken.

Welkom bij Wijn & Stael Advocaten. Wat heeft uw zaak nodig?

Meer over Wijn & Stael

Laatste nieuws

Onderzoeksrapport inzake faillissement FlexEnergie

Willem Jan van Andel heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het faillissement in 2018 van FlexEnergie. Het rapport dat hieruit volgde, kunt u hier downloaden....

Lees meer

Wijn & Stael adviseert aandeelhouders van Bipharma bij verkoop aandelen.

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van Bipharma bijgestaan bij de verkoop van hun aandelen aan de Centrale Bereidingsapotheek Nederland (Ceban). Bipharma is als farmaceutisch marketing- en salesbedr...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert bij verkoop CG Reseach aan Norstat

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van CG Research bijgestaan bij de verkoop van hun aandelen aan Norstat. CG Research richt zich op marktonderzoek en is de grootste research facilitator van Nederla...

Lees meer

Oratie Thijs van Zanten

Afgelopen dinsdag sprak onze kantoorgenoot Thijs van Zanten zijn oratie 'Classificatie van verplichtingen in faillissement' uit als hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid op de Rijksuniversiteit Groning...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert Welkom Energie

Op 29 oktober 2021 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement van Welkom Energie uitgesproken. Door de rechtbank is de heer mr. J.M. van Raaijen als curator aangesteld. Het faillissement vo...

Lees meer

Lancering Reorganisatiewebsite; antwoorden op al uw arbeidsrechtelijke vragen!

Een reorganisatie wordt door een werkgever aangewend wanneer hij wegens bedrijfseconomische redenen afscheid wil nemen van (een deel van) de in dienst zijnde werknemers. Veelal met als doel om een kos...

Lees meer

OneThird is de winnaar van het Wijn & Stael Start-up programma 2021

Donderdag 30 september 2021 vond het Start-up event plaats op ons kantoor in Utrecht. Tijdens dit event streden vijf genomineerde start-ups om de titel Wijn & Stael Start-up 2021. Purpose, PaperontheR...

Lees meer

Mogelijk gefaseerde inwerkingtreding Wkb

Op 22 februari 2021 is het (derde en meest recente) ontwerpbesluit kwaliteitsborging aan de Eerste Kamer is toegezonden. De Eerste Kamer heeft zorgen geuit over de inwerkingtreding van de Wkb, met nam...

Lees meer

Mussche en Van Faassen benoemd tot partner bij Wijn & Stael Advocaten

Per 1 september 2021 zijn Robert van Faassen en Maarten Mussche beiden benoemd tot partner bij Wijn & Stael Advocaten. Robert is benoemd als partner Herstructurering & Insolventie en gespecialiseerd ...

Lees meer

Huurkorting vanwege corona wordt beperkt

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 september 2021 een arrest gewezen over de huurkorting tijdens de lockdownperiodes. Hierin staat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) centraal. Deze vorm van overh...

Lees meer

Laatste publicaties

Hoge Raad: e-ontslaggrond hoeft geen laatste redmiddel te zijn

Voor een ontslag op staande voet is zodanig verwijtbaar handelen van de werknemer vereist dat dit een dringende reden oplevert. In die gevallen kan de werknemer alleen worden ontslagen als dit een laa...

Lees meer

​Helpling-schoonmakers zijn uitzendkrachten

Op 21 september 2021 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat tussen het online platform Helpling en de via hen werkzame schoonmakers een uitzendovereenkomst bestaat. Zij hebben als gevolg daarvan recht...

Lees meer

​Belastingdienst is tijdelijk bereid het ‘dubbel percentage’-vereiste te laten varen in het kader van WHOA-akkoorden

Tijdens de coronacrisis konden ondernemingen gebruik maken van het bijzonder uitstel van betaling van belastingen. Aan dat generieke uitstel is sinds kort een einde gekomen. Sinds 1 oktober 2021 zijn ...

Lees meer

Hof van Justitie Europese Unie: oneerlijke bedingen en CHF-hypotheken

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het "Hof") heeft op 10 juni 2021 een arrest gewezen met betrekking tot de op banken rustende verplichtingen in het kader van door consumenten afgesloten hypo...

Lees meer

Een algoritme als werkgever

Slimme technologieën brengen de vraag van de consument en het aanbod van bedrijven samen via online platformen, zoals het platform Uber. Door het inloggen op de Uber-app wordt door een algoritme bepa...

Lees meer

Een uitzend- of payrollovereenkomst na een leverancierswissel

Het is niet ongebruikelijk dat een uitzendkracht eerst via de ene en na een leverancierswissel door een andere werkgever ter beschikking wordt gesteld van een klant. Sinds de invoering van de Wet Arbe...

Lees meer

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU na Schrems II

In mijn blog van 29 juli 2021 heb ik toegelicht dat sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" of in het Engels: "GPDR") het mogelijk werd om vrij gemakkelijk persoonsge...

Lees meer

Besluitvorming in een concern: wat betekent dit voor het adviesrecht van de ondernemingsraad?

In een (internationaal) concern heeft de moedervennootschap regelmatig veel invloed op (de besluitvorming van) de dochtervennootschap. Dit kan op verschillende manieren. De moedervennootschap kan bijv...

Lees meer

Belastingdienst geeft duidelijkheid over haar beleid bij WHOA-akkoorden

Na de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') per 1 januari 2021, heeft de Belastingdienst per 1 juli 2021 de Leidraad Invordering 2008 ('Leidraad') gewijzigd en haar beleid ten a...

Lees meer

​Nieuwe modelbepalingen (SCC’s) voor veilige doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ''AVG'' of in het Engels: ''GPDR'') in Europa ingevoerd, waardoor in de gehele Europese Unie (''EU'') een gelijkwaardig niveau van bescherming...

Lees meer