Iedere zaak is anders. Net als ieder mens. De beste oplossingen vragen daarom om meer dan alleen juridische kennis. Ze vragen om advocaten die de dynamiek van een zaak perfect aanvoelen en daar feilloos op kunnen inspelen. Met persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en effectief advies. Advocaten die van de gebaande paden af durven te wijken om het beste resultaat voor u te bereiken.

Welkom bij Wijn & Stael Advocaten. Wat heeft uw zaak nodig?

Meer over Wijn & Stael

Laatste nieuws

Mussche en Van Faassen benoemd tot partner bij Wijn & Stael Advocaten

Per 1 september 2021 zijn Robert van Faassen en Maarten Mussche beiden benoemd tot partner bij Wijn & Stael Advocaten. Robert is benoemd als partner Herstructurering & Insolventie en gespecialiseerd ...

Lees meer

Huurkorting vanwege corona wordt beperkt

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 september 2021 een arrest gewezen over de huurkorting tijdens de lockdownperiodes. Hierin staat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) centraal. Deze vorm van overh...

Lees meer

Genomineerden Wijn & Stael Start-up programma 2021 zijn bekend

Wijn & Stael voelt zich betrokken bij jonge ondernemers. De start-ups van nu bepalen namelijk de ontwikkeling van onze economie én maatschappij van morgen. Daar dragen wij graag actief aan bij. En da...

Lees meer

Lancering Wijn & Stael Start-Up Programma

Heb jij een start-up en ben je toe aan de volgende fase in de ontwikkeling? Grote kans dat je op juridisch vlak alles goed geregeld wilt hebben, zodat je geen kansen mist of voor ongewenste verrassing...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert bij overname Cascade aan Total Design

Wijn & Stael heeft Design Connection IJspeert geadviseerd bij de verkoop van het Amsterdamse communicatiebureau Cascade aan Total Design. Cascade is in 1992 opgericht door Olga IJspeert en is gespecia...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert aandeelhouders van Bies bij de verkoop van hun aandelen aan het Verenigd Ondernemers Fonds

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van Bies geadviseerd bij de verkoop van hun aandelen aan het Verenigd Ondernemers Fonds. Bies is één van de grootste toeleveranciers van (CNC) draai- en freeswer...

Lees meer

Wijn & Stael heeft Vette & Verhaart geadviseerd bij een nieuwe samenwerking met investeringsmaatschappij Craft Capital

Vette & Verhaart is opgericht in 1880 en een echt familiebedrijf. Vette & Verhaart gevestigd in het Zeeuwse Yerseke en is actief in de kweek en verkoop van mosselen en oesters. Ook is zij actief in de...

Lees meer

Beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verplaatst

Vandaag werd bekend dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) met een half jaar wordt verplaatst naar 1 juli 2022. In haar brief van 2...

Lees meer

Realisatie van betaalbare woningen lijkt tegenwoordig de (gemeentelijke) eis

De bouw van sociale en middeldure huurwoningen kan al worden afgedwongen via het bestemmingsplan, maar nu lijken gemeenten ook steeds vaker te grijpen naar de doelgroepenverordening om bijvoorbeeld de...

Lees meer

Wijziging rechtspositie bestuurders stichtingen per 1 juli 2021

De rechtspositie van bestuurders van stichtingen wijzigt ingrijpend per 1 juli 2021 door de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ("WBTR"). De preventieve ontslagtoets verdwijnt voor...

Lees meer

Laatste publicaties

Een algoritme als werkgever

Slimme technologieën brengen de vraag van de consument en het aanbod van bedrijven samen via online platformen, zoals het platform Uber. Door het inloggen op de Uber-app wordt door een algoritme bepa...

Lees meer

Een uitzend- of payrollovereenkomst na een leverancierswissel

Het is niet ongebruikelijk dat een uitzendkracht eerst via de ene en na een leverancierswissel door een andere werkgever ter beschikking wordt gesteld van een klant. Sinds de invoering van de Wet Arbe...

Lees meer

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU na Schrems II

In mijn blog van 29 juli 2021 heb ik toegelicht dat sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" of in het Engels: "GPDR") het mogelijk werd om vrij gemakkelijk persoonsge...

Lees meer

Besluitvorming in een concern: wat betekent dit voor het adviesrecht van de ondernemingsraad?

In een (internationaal) concern heeft de moedervennootschap regelmatig veel invloed op (de besluitvorming van) de dochtervennootschap. Dit kan op verschillende manieren. De moedervennootschap kan bijv...

Lees meer

Belastingdienst geeft duidelijkheid over haar beleid bij WHOA-akkoorden

Na de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') per 1 januari 2021, heeft de Belastingdienst per 1 juli 2021 de Leidraad Invordering 2008 ('Leidraad') gewijzigd en haar beleid ten a...

Lees meer

​Nieuwe modelbepalingen (SCC’s) voor veilige doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ''AVG'' of in het Engels: ''GPDR'') in Europa ingevoerd, waardoor in de gehele Europese Unie (''EU'') een gelijkwaardig niveau van bescherming...

Lees meer

Woningcorporaties dan toch aanbestedingsplichtig?

Wat zijn de gevolgen hiervan voor woningcorporaties en de woningbouw in Nederland? Het hangt al jaren in de lucht en het is dan ook niet de eerste keer dat we schrijven over een eventuele aanbesteding...

Lees meer

Stikstofwet en bouwvrijstelling gaan per 1 juli in

Op 1 juli treden de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Stikstofwet) en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Hiermee wordt onder andere een (gedeeltelijke) vrij...

Lees meer

SER-advies voor de arbeidsmarkt: een doekje voor het bloeden?

De toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt is een complex probleem. Op 2 juni 2021 heeft de SER een (concept)advies gegeven met als doel de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd weer de basi...

Lees meer

​Voetbalclub ADO Den Haag start WHOA-traject

ADO Den Haag heeft op 3 mei 2021 een startverklaring voor het opstarten van een WHOA-traject bij de rechtbank gedeponeerd, waarbij zij de rechtbank tevens heeft verzocht een afkoelingsperiode te gelas...

Lees meer