Iedere zaak is anders. Net als ieder mens. De beste oplossingen vragen daarom om meer dan alleen juridische kennis. Ze vragen om advocaten die de dynamiek van een zaak perfect aanvoelen en daar feilloos op kunnen inspelen. Met persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en effectief advies. Advocaten die van de gebaande paden af durven te wijken om het beste resultaat voor u te bereiken.

Welkom bij Wijn & Stael Advocaten. Wat heeft uw zaak nodig?

Meer over Wijn & Stael

Laatste nieuws

The Legal 500 ranking 2021

Recentelijk verscheen The Legal 500 waarin Wijn & Stael Advocaten vermeld staat bij de secties Commercial Litigation (ties 3), Restructuring & Insolvency (tier 3) en Employment (tier 4). Wij zijn trot...

Lees meer

Wijn & Steal adviseert INTO Telecom & IT bij de verkoop aandelen aan de Yielder Group

Wijn & Stael heeft de aandeelhouders van INTO Telecom & IT geadviseerd bij de verkoop van hun aandelen aan de Yielder Group. INTO Telecom & IT is opgericht in 2002 en is de grootste leverancier op het...

Lees meer

Wijn & Stael adviseert Shunter bij overname door Alstom

Wijn & Stael heeft de aandeelhouder van Shunter groep geadviseerd bij de verkoop van haar aandelen aan het Franse Alstom. Shunter is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van beheer en onder...

Lees meer

Tijdelijke maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Op 23 maart 2021 is de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet heeft onder meer als doel huurders van woonruimte met een gelib...

Lees meer

Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s aangescherpt vanaf 1 april

In het Bouwbesluit 2012 worden vanaf 1 april a.s. nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Deze installaties mogen niet meer ...

Lees meer

Rankings Chambers Europe Guide 2021

Wijn & Stael Advocaten is mentioned several times in the recently published Chambers Europe 2021 guide. We are proud of the rankings and very grateful for the great feedback we received from our clien...

Lees meer

WHOA-akkoord door rechtbank afgewezen

Een Haagse ondernemer met een eenmanszaak verzocht de Rechtbank Den Haag [1] om het door hem aangeboden WHOA-akkoord te homologeren. De rechtbank heeft dit verzoek op 2 maart 2021 afgewezen. Schuldeis...

Lees meer

Ida Lintel benoemd tot rechter-plaatsvervanger

Op 9 maart 2021 is onze kantoorgenoot Ida Lintel benoemd tot rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland. Rechters-plaatsvervangers kunnen, als rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, ...

Lees meer

Tweede Kamer verwerpt bij stemming de motie Smeulders om inwerkingtreding Omgevingswet uit te stellen

Op 25 februari 2021 heeft de Tweede Kamer bij stemming de motie Smeulders verworpen, waarin werd voorgesteld om de inwerkingtreding van de Omgevingswet voorlopig uit te stellen. Dit betekent dat de Tw...

Lees meer

VNG informeert Eerste en Tweede Kamer over stand van zaken Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

VNG heeft de Vaste Kamercommissie van de Eerste en Tweede kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de procedure van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen ("het Ontwerpbesluit")....

Lees meer

Laatste publicaties

DE WET BIBOB ONDER DE OMGEVINGSWET: VERRUIMING VAN DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN TER BESCHERMING TEGEN CRIMINELE ACTIVITEITEN IN DE VASTGOEDSECTOR

Huisjesmelkerij kan leiden tot uitbuiting, verhuur aan illegalen, huisvesting van criminelen, overbewoning en (brand)onveiligheid. Althans, zo stelde het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de Ha...

Lees meer

De impact van de WHOA voor de (bank)garantiepraktijk

Marina Luijkx schreef voor HERO (Herstructurering & Recovery Online) een artikel over de impact die de WHOA heeft voor de (bank)garantiepraktijk. 'In het handelsverkeer vormen abstracte (bank)garant...

Lees meer

CAO IN CORONATIJD: WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Het afgelopen jaar werden weinig cao’s gesloten. Door corona bestaat veel onzekerheid en zijn de arbeidsmarktomstandigheden in sommige sectoren sterk gewijzigd. In een cao kunnen afspraken worden ge...

Lees meer

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers; grote gevolgen voor de beursgang

Deliveroo ging op 31 maart 2021 naar de beurs. De NOS berichtte dat het aandeel even na de opening van de beurs in Londen meer dan een kwart verloor. Deliveroo ondervindt - onder meer - hinder van de ...

Lees meer

Wijzigingen (nieuwe versie van het) Besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 1 mei 2017 heeft Minister Ollongren de eerste versie van het Besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen ("Ontwerpbesluit") aan de Eerste Kamer aangeboden. Deze, maar ook de tweede versie van het Ont...

Lees meer

Reguleren woningbouw: straks ook mogelijk onder de Omgevingswet?

De woningmarkt staat onder druk. Het aantal inwoners en daarmee de vraag naar woningen in ons land blijft stijgen. Zo moeten er volgens het Stadsakkoord Wonen in de gemeente Utrecht tot aan 2040 60.00...

Lees meer

Nieuwe wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

De afschuw was groot toen de Britse krant The Guardian drie weken geleden onthulde dat er in Qatar al minstens 6.500 arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen bij de voorbereiding van het WK voetbal ...

Lees meer

Maken gemeenten misbruik van publiekrechtelijke bevoegdheden als zij een zelfbewoningsplicht opleggen wanneer zij een grondpositie hebben?

Door de zelfbewoningsplicht in anterieure overeenkomsten of erfpachtvoorwaarden verplicht te stellen, willen gemeenten voorkomen dat er met nieuwbouwwoningen wordt gespeculeerd door deze te verhuren. ...

Lees meer

Een maand WHOA: vijf uitspraken

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) in werking getreden. Precies een maand na inwerkingtreding zijn vijf rechterlijke beslissingen met betrekking tot de WHOA gepubl...

Lees meer

Speelt de bedoeling van partijen een rol bij kwalificatie arbeidsovereenkomst? De Hoge Raad oordeelt

De nieuwe expertblog van Joyce Snijder in samenwerking met ZiPconomy is verschenen. Hierin gaat Joyce in op de gevolgen van het arrest X/ Gemeente Amsterdam waarin de Hoge Raad oordeelde dat de bedoel...

Lees meer