Iedere zaak is anders. Net als ieder mens. De beste oplossingen vragen daarom om meer dan alleen juridische kennis. Ze vragen om advocaten die de dynamiek van een zaak perfect aanvoelen en daar feilloos op kunnen inspelen. Met persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en effectief advies. Advocaten die van de gebaande paden af durven te wijken om het beste resultaat voor u te bereiken.

Welkom bij Wijn & Stael Advocaten. Wat heeft uw zaak nodig?

Meer over Wijn & Stael

Laatste nieuws

Ranking Chambers Europe 2023

Wijn & Stael Advocaten is mentioned several times in the recently published Chambers Europe 2023 guide. We are proud of the rankings of our Dispute Resolution (band 4) and Restructuring & Insolvency (...

Lees meer

Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking

Het is een feit: vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Nadat de wet vijf keer eerder is uitgesteld en er de nodige zorgen zijn over de uitvoering en de digitalisering, zal iedereen p...

Lees meer

StudyWorks is de winnaar van het Start-up programma 2023

Donderdag 16 februari 2023 vond voor de tweede keer het Start-up event plaats op ons kantoor in Utrecht. Tijdens dit event streden vijf genomineerde start-ups om de titel Start-up 2023. StudyWorks, Pl...

Lees meer

Wijn & Stael organiseert samen met Atlas Fiscalisten het Start-up programma 2023.

We hebben een oproep gedaan en start-ups met uiteenlopende juridische- en fiscale behoeften konden zich inschrijven. Een van hen wordt geselecteerd voor ons Start-up Programma 2023. In het programma h...

Lees meer

Een van de eerste uitspraken over het studiekostenbeding.

Op 10 januari jl publiceerde de rechtbank Midden-Nederland een van de eerste uitspraken waarin de vraag aan de orde was in hoeverre een tussen partijen overeengekomen studiekostenbeding (nog) gelding ...

Lees meer

Start-up programma 2023 van start!

Wij voelen ons betrokken bij jonge ondernemers. De start-ups van nu hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze economie en maatschappij van morgen. Daar dragen wij graag actief aan bij. En...

Lees meer

Noor Zetteler toegetreden tot de Council van INSOL Europe

Per oktober 2022 is Noor Zetteler toegetreden tot de Council van INSOL Europe, het (non-executive) bestuur van deze organisatie. INSOL Europe is een Europese organisatie van professionals die gespecia...

Lees meer

Invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld naar 1 juli 2023.

Minister Hugo de Jonge heeft middels een brief aan de Eerste kamer bekend gemaakt dat hij het niet verantwoord vindt om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in te laten gaan. Volgens De Jonge is er meer...

Lees meer

Belastingdienst biedt ondernemers helpende hand door soepeler uitstel- en kwijtscheldingsbeleid

Met ingang van dit nieuwe kwartaal dienen ondernemingen hun in 'coronatijd' opgebouwde belastingschulden te gaan afbetalen. Zij krijgen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om deze schuld af ...

Lees meer

CINDY HOOGTEIJLING EN IDA LINTEL BENOEMD TOT PARTNER BIJ WIJN & STAEL ADVOCATEN

Met trots kunnen we mededelen dat Cindy Hoogteijling en Ida Lintel per 1 oktober 2022 benoemd zijn tot partner van Wijn & Stael Advocaten. Cindy Hoogteijling (1988) is benoemd tot partner Fusies en Ov...

Lees meer

Laatste publicaties

“Goed verhuurderschap” is vanaf 1 juli 2023 wettelijk verplicht, maar wat houdt dat eigenlijk in?

De Eerste Kamer heeft op 21 maart jl. het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Met welke nieuwe regels krijgen verhuurders, huurders en bemiddelaars te maken en wat is de rol van de gemeente ...

Lees meer

Het hoge woord is eruit: de Deliveroo bezorgers waren werknemers!

Al vanaf 2019 is de grote vraag of de Deliveroo maaltijdbezorgers werknemers of zelfstandigen zijn. De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 geoordeeld dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werknemers war...

Lees meer

Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024

Het is een feit: vanaf 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Omdat de Wkb gekoppeld is aan de Omgevingswet, betekent dit dat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ("Wkb") op 1 j...

Lees meer

Leidt het Didam-arrest dan toch tot nietigheid van eerder gesloten overeenkomsten?

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 22 maart in kort geding geoordeeld dat een voor het welbekende Didam-arrest[1] gesloten koopovereenkomst, waarbij het overheidslichaam heeft gehandeld in strijd ...

Lees meer

Hoe kan ik mijn bedrijf beëindigen?

De hoge energieprijzen, de grondstoftekorten en de inflatie hebben grote invloed op de bedrijfseconomische situatie van ondernemers. Bedrijfsbeëindiging wordt hierdoor steeds vaker overwogen. In dit ...

Lees meer

Het uitzendbeding en de zieke uitzendkracht: verzoek van de inlener vereist!

Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een uitzendbeding nietig is voor zover daarin is bepaald dat een uitzendovereenkomst door ziekmelding van rechtswege eindigt. Dit heeft tot gevolg da...

Lees meer

De maatschappelijke onderneming als kersverse BVm of als oude vertrouwde coöperatie?

Onze collega Lotte Smelik schreef in MvO 2022, afl. 10 & 11 (Boom uitgevers Den Haag) onderstaand artikel.Het Nederlandse ondernemersklimaat voor maatschappelijke ondernemingen is (nog) niet optimaal....

Lees meer

Het adviestraject 3/3: hoe toetst de rechter in de beroepsprocedure?

Als het besluit van de ondernemer afwijkt van het advies van de OR, kan de OR beroep instellen tegen dit besluit. Als het beroep slaagt kan de Ondernemingskamer de ondernemer verplichten om het beslui...

Lees meer

Verbod op zwijgcontracten in de zorg

Vanaf 1 juli 2023 mogen zorgaanbieders geen contractuele afspraken meer maken waarbij de cliënt wordt verplicht om te zwijgen over een incident in de zorgverlening. Dergelijke “zwijgbedingen” in ...

Lees meer

Wie is een overtreder en kan worden aangeschreven door een bestuursorgaan?

Het begrip ‘overtreder’ wordt zowel in het strafrecht (in strafzaken) als in het bestuursrecht (in handhavingszaken) gebruikt. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of ...

Lees meer