Coronacrisis

De impact van COVID-19 is groot. Heeft u juridische vragen over de gevolgen ervan? Wij hebben een team van specialisten samengesteld. Zij kunnen u adviseren of begeleiden én snel stappen zetten als uw zaak daarom vraagt. Ook hebben wij een overzicht van actuele veelgestelde vragen voor u opgesteld. Deze zullen wij regelmatig updaten.

Lees meer Sluiten

Iedere zaak is anders. Net als ieder mens. De beste oplossingen vragen daarom om meer dan alleen juridische kennis. Ze vragen om advocaten die de dynamiek van een zaak perfect aanvoelen en daar feilloos op kunnen inspelen. Met persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en effectief advies. Advocaten die van de gebaande paden af durven te wijken om het beste resultaat voor u te bereiken.

Welkom bij Wijn & Stael Advocaten. Wat heeft uw zaak nodig?

Meer over Wijn & Stael

Laatste nieuws

Yarden mocht pakketpolissen eenzijdig aanpassen

Op 26 augustus 2020 en 5 oktober 2020 heeft de Geschillencommissie van het Kifid geoordeeld dat Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. eenzijdig 390.000 naturapakketpolissen mocht aanpassen. Volgens de Ges...

Lees meer

Akkoord VNG en minister Ollongren over Wet Kwaliteitsborging

Recentelijk heeft VNG een onderzoek verricht naar de impact en de risico’s van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) op het gebied van bedrijfsvoering en financiën voor bev...

Lees meer

De uitbraak van COVID-19 moet volgens het Gerechtshof Amsterdam als onvoorziene omstandigheid worden aangemerkt

Op 14 september 2020* is voor het eerst in hoger beroep (in kort geding) uitspraak gedaan omtrent de vraag of de uitbraak van COVID-19 als een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW ...

Lees meer

Partijbedoeling niet langer relevant bij kwalificatie arbeidsovereenkomst

De Hoge Raad heeft op vrijdag 6 november 2020 geoordeeld dat de bedoeling van de partijen niet langer van belang is bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Waar het om gaat is ...

Lees meer

SPAR neemt meerderheidsbelang in the Tosti Club

SPAR heeft een meerderheidsbelang in The Tosti Club genomen. Cindy Hoogteijling heeft SPAR begeleid bij deze transactie. De transactie geeft The Tosti Club, opgericht in 2015, de kans de foodservice-a...

Lees meer

Nieuwe wegwijzers ‘minimale acties Omgevingswet’ voor gemeenten met betrekking tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De VNG heeft onlangs het overzicht ‘Minimale acties Omgevingswet’ opgesteld, waarin is aangegeven welke voorbereidingen gemeenten minimaal voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwalit...

Lees meer

Onderzoek verricht naar de impact van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Recentelijk zijn er twee (door VNG en in opdracht van de Omgevingsdienst NL door Berenschot en ANG) onderzoeken verricht naar de impact en de risico’s van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voo...

Lees meer

Marlieke ten Brinke geslaagd voor haar examen tot toelating tot de civiele cassatiebalie

Onlangs is onze kantoorgenoot Marlieke ten Brinke geslaagd voor haar examen tot toelating tot de civiele cassatiebalie. Zij mag zich nu officieel advocaat bij de Hoge Raad noemen en daarmee heeft Wijn...

Lees meer

Wet Homologatie Onderhands Akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking

28 oktober 2020. Op 1 januari 2021 treedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) in werking. Deze wet maakt het voor ondernemingen die levensvatbaar zijn maar een te hoge schuldenlast hebben m...

Lees meer

Belangenverstrengeling en wanbeleid in de zorg

13 oktober 2020. Wouter Fonville en Larissa Peereboom-Bogers schreven een artikel over tegenstrijdige belangen, belangenverstrengeling en wanbeleid bij zorginstelling DeSeizoenen. Klik hier om het art...

Lees meer

Laatste publicaties

Kan een zzp’er zich op het belemmeringsverbod in de Waadi beroepen?

Joyce Snijder heeft in samenwerking met ZiPconomy een expertblog geschreven over de toepassing van het belemmeringsverbod in de Waadi door zzp’ers. Het hof heeft geoordeeld dat ook een zzp’er zich kan...

Lees meer

Welke rechtsvorm past bij uw maatschappelijke onderneming?

Een terugtrekkende overheid heeft geleid tot uitkleding van de verzorgingsstaat. Al decennia worden tal van publieke domeinen geprivatiseerd en aan de markt overgelaten. Tegelijkertijd groeit de belan...

Lees meer

Het mysterie van de cumulatiegrond: wanneer is het genoeg?

Onlangs schreef Maaike Faber een artikel voor het Tijdschrift Arbeidspraktijk (TAP) over “het mysterie van de cumulatiegrond”. Haar analyse levert de constatering op dat veel rechters de voorwaarden v...

Lees meer

De opmars van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht en de toetsing daaraan

Cao | WAB | De WAB introduceerde een aantal nieuwe bepalingen van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht. Dat zijn bepalingen waarvan bij cao kan worden afgeweken als aan bepaalde subjectie...

Lees meer

Belangenverstrengeling en wanbeleid in de zorg

De Ondernemingskamer deed op 24 januari 2020 (ECLI:NL:GHAMS:2020:144) uitspraak in een zaak waarin wanbeleid werd vastgesteld bij zorginstelling DeSeizoenen. Eerder (in 2018) gelaste de Ondernemingska...

Lees meer

Heeft de inlener recht op korting wanneer het uitzendbureau NOW-subsidie ontvangt?

Door gebruik te maken van de NOW-regeling kunnen uitzendbureaus een subsidie ontvangen om de bij hen in dienst zijnde uitzendkrachten in dienst te houden en het loon te kunnen blijven doorbetalen. Inl...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld

In een bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht gaan Shanna Derksen en Heidi Dekker in op de vraag op welke wijze op participatie kan worden gestuurd op grond van huidige wet- en regelgeving. In dat...

Lees meer

Opnieuw naar het Hof van Justitie voor duidelijkheid over de positie van werknemers bij een pre-packaged doorstart (zaak Heiploeg)

In een recente bijdrage in het Tijdschrift voor Insolventierecht nemen Ida Lintel en Thijs van Zanten de prejudiciële verwijzing door de Hoge Raad in de zaak Heiploeg onder de loep. Eerder oordeelde h...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (deel I).

Shanna Derksen en Heidi Dekker gaan in een recente bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht in op de wijze waarop op grond van huidige wet- en regelgeving op participatie kan worden gestuurd en op d...

Lees meer

Europese Hof van Justitie zet streep door EU-VS Privacy Shield

Doorgifte persoonsgegevens naar derde land Op grond van de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) mag de doorgifte van persoonsgegevens naar een ‘derde’ land (een land buiten de Europese Uni...

Lees meer