Kritiek op de Uitvoeringswet AVG – boetes door de AP

Aangemaakt: 31 oktober 2022

Kritiek op de Uitvoeringswet AVG – boetes door de AP

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (de "AVG") in werking getreden. De AVG bevat veel open begripsbepalingen en normen. Organisaties moeten zelf een invulling aan deze open begripsbepalingen en normen geven. Afhankelijk van hoe zij dat doen, brengt de AVG voor organisaties bepaalde verplichtingen met zich mee.

In Nederland hadden de open normen van de AVG onder meer verder ingevuld kunnen worden in de Uitvoeringswet AVG (de "UAVG"), die ook op 25 mei 2018 in werking getreden is. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (het "WODC") heeft zich naar aanleiding van een op 6 september 2022 verschenen rapport kritisch over de UAVG uitgegeven. Het WODC is het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat door middel van onderzoek kan bijdragen aan het beleid van het ministerie. Het WODC concludeert op basis van het rapport onder andere dat de UAVG maar een beperkte betekenis heeft, omdat de UAVG onvoldoende nadere invulling aan de in de AVG neergelegde (open) normen geeft.

Eén van de specifieke onderwerpen die in het op 6 september 2022 verschenen rapport besproken worden, betreft de boetebevoegdheid van onze nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de "AP"). In tegenstelling tot de meeste andere nationale toezichthouders, heeft de AP geen toezichts- en handhavingsbeleid gepubliceerd. Daarom is het volgens de onderzoekers onduidelijk waarom de AP voor het opleggen van een boete (en niet voor één van de andere mogelijke interventies, zoals de last onder dwangsom) kiest. Ook is niet transparant hoe de AP de hoogte van de boetes vaststelt. Verder zijn de juridische interpretaties die de AP aan de open normen in de AVG geeft volgens de onderzoekers lastig toetsbaar. De normuitleg op het terrein van de AVG en de communicatie daarover door de AP verlopen volgens de onderzoekers gebrekkig. Een meer transparante werkwijze rondom het vaststellen en opleggen van boetes verdient de voorkeur, aldus de onderzoekers in het rapport.

Heeft u vragen over het invullen van de open normen uit de AVG? Of heeft de AP contact met uw organisatie opgenomen over een (mogelijke) schending van de AVG? Onze advocaten Larissa Peereboom-Bogers en Renske de Groot adviseren u graag over de AVG en kunnen u bijstaan in een eventueel handhavingstraject.

Laatste updates